Кафедра економічного аналізу та обліку НТУ "ХПІ"

Міжнародна науково-практична конференція “Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2016»

Завантажити інформаційний лист

Пройти реєстрацію on-line

Завантажити правила оформлення та приклад

uchred_opt_2016

shapka_opt_2016

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ХІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум – 2016», що відбудеться у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» 6–8 грудня 2016 р.

Конференція проводиться у двох форматах: очному та дистанційному. Очний формат передбачає безпосередню участь у роботі конференції: участь у пленарному та/або секційному засіданнях, живе спілкування та обговорення проблем протягом кава-брейків, отримання сертифікатів учасників. Дистанційна участь передбачає лише публікацію Ваших наукових праць.

Мета конференції – удосконалення наукового забезпечення процесів реформування в економіці та підготовки фахівців в галузі економічних досліджень. Планується обговорення стану, проблем розвитку й кадрового забезпечення економічних досліджень та методів оптимізації актуальних напрямків діяльності підприємств в умовах трансформації національної економіки та формування ринкових відношень, а також розробка відповідних рекомендацій.

За результатами роботи конференції планується публікація збірки тез та видання колективної монографії.

Основні тематичні напрямки конференції (секції):

  1. Удосконалення методичних засад обліку, аудиту та економічного аналізу: національна та світова практика.
  2. Математичні моделі та інформаційні технології в економіці.
  3. Аналіз і оптимізація інноваційних та інвестиційних процесів у контексті дослідження тенденцій розвитку національної та світової економіки.
  4. Маркетингові дослідження: становлення, інструментарій та ефективність.
  5. Економічні дослідження системи державного регулювання підприємницької діяльності.
  6. Напрямки удосконалення податкової та митної системи в умовах інтеграційних процесів.
  7. Кадрове забезпечення аналітичної та облікової діяльності в національній економіці: напрями підвищення якості фахової підготовки.
  8. Дослідження світових тенденцій та національних перспектив розвитку фінансово-кредитної системи України.
  9. Проблеми управління розвитком соціально-економічних систем в умовах динамічної невизначеності факторів зовнішнього середовища.
  10. Сучасні системи економічної, інформаційної та фінансової безпеки в умовах глобалізації.