Чайка Тетяна Юріївна

Chajka Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:
 e-mail: 
 Персональний сайт:
 Профіль Linkedin:
 Профіль ORCid: http://orcid.org/0000-0002-7622-3193
 Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=zf-YyegAAAAJ

Стаж науково-педагогічної діяльності: 20 лет
Навчальні курси: Економічна статистика, Оптимізаційні методи і моделі, Статистичні методи у наукових дослідженнях
Сфера наукових інтересів: Бізнес-аналітика, Застосування економіко-статистичних методів в аналізі результатів фінансово-економічної діяльності суб’єктів господарювання
Сфера наукової діяльності:
Додаткові відомості:

Перелік наукових праць:

Фахові видання та монографії
Перелік в процесі підготовки
Тези доповідей на науково-практичних конференціях
Перелік в процесі підготовки
  Перелік підготовлених методичних вказівок:
Конспекти лекцій
Перелік в процесі підготовки
Інші методичні вказівки
Перелік в процесі підготовки
Повні тексти наукових праць, розміщених в репозітарії бібліотеки НТУ “ХПІ”
Повні тексти наукових праць, розміщених в репозітарії бібліотеки НТУ “ХПІ” (2)”