Гаврись Микола Олександрович

Gavrys Посада: старший викладач кафедри
 Науковий ступінь:
 Вчене звання:
 e-mail: 
 Персональний сайт:
 Профіль Linkedin: 
 Профіль ORCid: https://orcid.org/0000-0001-8316-1472
 Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=PUeww4cAAAAJ

 Стаж науково-педагогічної діяльності: 13 років
 Навчальні курси: Бухгалтерський облік, Аудит, Облік і аудит, Економічний аналіз, Програмне забезпечення в бухгалтерському обліку, Фінансова звітність за міжнародними стандартами та інші (англійською та українською мовами)
 Сфера наукових інтересів: Облік, аналіз та аудит основних засобів, інтенсифікація процесів відтворення основних засобів
 Сфера наукової діяльності:
Додаткові відомості: З 2007 року викладає дисципліни англійською мовою. Має сертифікат про складання комплексного екзамену Британської ради в Україні Aptis від 22.10.2014 з підсумковою оцінкою за CEFRC1 (effective operational proficiency/advanced). Сертифікований аудитор України (сертифікат серії А №006100 від 13 квітня 2006 року)

 Перелік наукових праць:

Фахові видання та монографії
Перелік в процесі підготовки
Тези доповідей на науково-практичних конференціях
Перелік в процесі підготовки
  Перелік підготовлених методичних вказівок:
Конспекти лекцій
Перелік в процесі підготовки
Інші методичні вказівки
Перелік в процесі підготовки
Повні тексти наукових праць, розміщених в репозітарії бібліотеки НТУ “ХПІ”