Побережна Наталія Миколаївна

Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
 Вчене звання: доцент
 e-mail: 
 Персональний сайт:
 Профіль Linkedin: 
 Профіль ORCid: http://orcid.org/0000-0001-8186-2216
 Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=2SmCZZYAAAAJ

 Стаж науково-педагогічної діяльності: 15 років
 Навчальні курси: Звітність підприємств, Облік у банках, Консолідована фінансова звітність
 Сфера наукових інтересів: Бухгалтерський облік трудових ресурсів, Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку підприємства, Звітність та оподаткування
 Сфера наукової діяльності:
Додаткові відомості: член Міжнародної громадської організації «Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів»  (з 2018 року)
Грамоти та нагороди:
Перелік наукових праць

Навчальні посібники та підручники
Перелік в процесі підготовки
Фахові видання та монографії
Перелік в процесі підготовки
Публікації в інших виданнях
Перелік в процесі підготовки
Тези доповідей на науково-практичних конференціях
Перелік в процесі підготовки
Перелік підготовлених методичних вказівок:
Конспекти лекцій
Перелік в процесі підготовки
Інші методичні вказівки
Перелік в процесі підготовки
Повні тексти наукових праць, розміщених в репозітарії бібліотеки НТУ “ХПІ”
Повні тексти наукових праць, розміщених в репозітарії бібліотеки НТУ “ХПІ” (2)
Повні тексти наукових праць, розміщених в репозітарії бібліотеки НТУ “ХПІ” (3)
Повні тексти наукових праць, розміщених в файловому архиві НТУ “ХПІ”
Повні тексти наукових праць, розміщених в файловому архиві НТУ “ХПІ” (2)
Повні тексти наукових праць, розміщених в файловому архиві НТУ “ХПІ”(3)