ПАЕП 2017

ІнформаціяОргкомітетСекціїУмови та строкиКонтакти і реквізити
XXIII спільна Міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика” та “Силова електроніка та енергоефективність”, присвячена 150-річчу від дня народження засновника української електротехнічної школи Павла Петровича Копняєва, проводиться з 12 по 16 вересня 2017 р. у Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут”

Організатори:


 • Міністерство освіти і науки України
 • Українська асоціація інженерів-електриків
 • Інститут електродинаміки НАН України
 • Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
 • Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
 • Магдебурзький університет ім. Отто фон Герике

КИРИЛЕНКО Олександр Васильович, голова конференції
академік-секретар відділення ФТПЕ, директор Інституту електродинамики НАН України, (Київ)
СТОГНІЙ Борис Сергійович, почесний голова
академік НАН України (Київ)
ШИДЛОВСЬКИЙ Анатолій Корнійович, почесний голова
академік НАН України (Київ)
СОКОЛ Євген Іванович, співголова
чл.-корр. НАН України, ректор Національного технічного университету “ХПІ” (Харків)
КЛЕПІКОВ Володимир Борисович, співголова
д.т.н., професор, зав. каф. АЕМС НТУ “ХПІ”
Президент Української асоціації інженерів-електриків(Харків)
ШАМАРДІНА Віра Миколаївна, відповідальний секретар
професор, НТУ “ХПІ” (Харків)


Антонов О.Є., д.т.н., проф. (Київ)
Барський В.О., д.т.н., проф. (Харків)
Бекбаєв А.Б., д.т.н., акад. (Алма-Ата, Казахстан)
Бешта О.С., д.т.н.,чл.-кор. НАНУ (Дніпро)
Бубнов М.Г., ген. дир. “Шнейдер Електрік, Україна” (Київ)
Буткевич О.Ф., д.т.н., проф. (Київ)
Вінніков Д., д.т.н., проф. (Таллін)
Водічев В.А., д.т.н., проф. (Одеса)
Воінов В.В., проф. (Харків)
Волков І.В., д.т.н., чл.-кор. НАНУ (Київ)
Говоров П.П., д.т.н., проф. (Харків)
Грабко В.В. , д.т.н., проф., ректор ВНТУ, (Вінниця)
Денисюк С.П., д.т.н., проф. (Київ)
Долбня В.Т., д.т.н., проф. (Харків)
Дупак О.С., НТСЕУ (Київ)
Жаркін А.Ф., д.т.н., чл.-кор. НАНУ (Київ)
Жемеров Г.Г., д.т.н., проф. (Харків)
Жуйков В.Я., д.т.н., проф. (Київ)
Загірняк М.В., д.т.н., чл.-кор. НАПНУ, ректор КрНУ (Кременчук)
Іванов В.О., к.т.н., ДП “Електроважмаш” (Харків)
Кіпенський А.В., проф. (Харків)
Клітта М., проф. (Гессен, Німеччина)
Кольчік І.Й. ген. дир., ПАТ “Елакс” (Харків)
Кондратенко І.П., д.т.н., чл.-кор. НАНУ (Київ)
Кривошеєв С.Ю., проф. (Харків)
Кузнєцов Б.І., д.т.н., проф. (Харків)
Кузнєцов В.Г., д.т.н., чл.-кор. НАНУ (Київ)
Кутовий Ю.М., проф. (Харків)
Липківський К.О., д.т.н., проф. (Київ)
Ліндеман А., проф. (Магдебург, Німеччина)
Лішевські С., проф. (Рочестер, США)
Лозинськии О.Ю., д.т.н., проф. (Львів)
Метельський В.П., проф. (Запоріжжя)
Мехович С.А., проф.,гол.ред, журналу “Енергозбереження” (Харків)
Михальський В.М., д.т.н., проф. (Київ)
Осичев О.В., проф. (Харків)
Павлов Г.В., д.т.н., проф. (Миколаїв)
Паліс Ш. проф., (Магдебург, Німеччина)
Пересада С.М., д.т.н., проф. (Київ)
Петрушин В.С., д.т.н., проф. (Одеса)
Півняк Г.Г., д.т.н., акад. НАНУ, ректор НГУ (Дніпро)
Плахтина О.Г., д.т.н., проф. (Гдиня, Польща)
Резцов В.Ф., д.т.н., чл.-кор. НАНУ (Київ)
Родькін Д.Й., д.т.н., проф. (Кременчук)
Розен В.П., д.т.н., проф. (Київ)
Розов В.Ю., д.т.н., чл.-кор. НАНУ (Харків)
Садовой О.В., д.т.н., проф. (Кам’янське)
Сегеда М.С., д.т.н., проф. (Львів)
Синчук О.М., д.т.н., проф. (Кривій Ріг)
Сінолиций А.П., д.т.н., проф. (Кривій Ріг)
Стахів П.Г., д.т.н., проф. (Львів)
Стжелецькі Р., проф. (Гдиня, Польща)
Сиченко В.Г., д.т.н., проф. (Дніпро)
Тітко О.І., д.т.н., проф.(Київ)
Толочко О.І., д.т.н., проф. (Київ)
Фіраго Б.Й., д.т.н., проф., (Мінськ, Білорусія)
Худяєв О.А., проф. (Харків)
Чермалих В.М., д.т.н., проф. (Київ)
Чорний О.П., д.т.н., проф. (Кременчук)
Чунашвілі Б.М., д.т.н., проф. (Тбілісі, Грузія)
Шидловська Н.А., д.т.н., чл.-кор. НАНУ (Київ)
Щерба А.А., д.т.н., чл.-кор. НАНУ (Київ)
Якименко Ю.І., д.т.н., проф. (Київ)
Ямненко Ю.С., д.т.н., проф. (Київ)
Яндульський О.С., д.т.н., проф. (Київ)
 1. Теоретичні питання автоматизованого електропривода
  • Аналіз та синтез електромеханічних систем із заданими показниками якості;
  • Бездавачеве керування асинхронним електроприводом;
  • Динаміка електромеханічних систем із нелінійним навантаженням;
  • Оптимізація електромеханічних систем;
  • Моделювання електромеханічних систем.
 2. Силова електроніка та енергоефективна електроенергетика
  • Схемні рішення напівпровідникових перетворювачів енергії;
  • Перетворювачі для систем FACTS, HVDC, Smart Grid та альтернативних джерел енергії;
  • Накопичувачі енергії;
  • Моделювання та аналіз перетворювальних систем.
 3. Енергоефективність електромеханічних систем
  • Загальнотеоретичні питання енергоефективності електромеханічних систем;
  • Частотно-регульований електропривод машин і механізмів;
  • Оптимізація енергоефективних електромеханічних систем;
  • Електромобілі.
 4. Системи керування і контролю перетворювачами електроенергії
  • Методи і способи управління;
  • Аналіз, синтез, моделювання та оптимізація систем управління і контролю
  • Мікропроцесорні системи та алгоритми управління;
  • Інформаційні та керуючи системи в медичній техніці.
 5. Електромагнітна сумісність та якість електроенергії
  • Загальні принципи електромагнітної сумісності;
  • Вимірювання в силових колах;
  • Активні фільтри;
  • Застосування нових схемних рішень, елементів і матеріалів для поліпшення електромагнітної сумісності.
 6. Сучасні системи промислового автоматизованого електропривода, компоненти, діагностика
  • Електромеханічні системи з інтелектуальним керуванням;
  • Системи керування електроприводами широкого технологічного призначення;
  • Мехатроніка і робототехніка;
  • Діагностика електромеханічних систем та їх компонентів.
 7. Освіта (спеціальність 141 – “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”) і історія електротехніки
  • Проблеми підвищення якості освіти згідно Закона про вищу освіту;
  • Історія електротехніки.
Матеріали конференції будуть опубліковані у спеціальному тематичному випуску Вісника НТУ “ХПІ”. Вісник включений у довідник періодичних видань міжнародних баз даних Ulrich’s Periodical Directory (New Jersey, USA) і враховується при захистах дисертацій.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька
Організаційний внесок учасника конференції становить 850 грн. і включає витрати на підготовку до видання праць, інформаційних матеріалів, транспортне, поштове та організаційно-технічне забезпечення
Поселення учасників конференції передбачається в номерах гуртожитку НТУ “ХПІ”, а також готелях міста Харкова
Обсяг статті: 4-6 сторінок формату А4, оформлених відповідно до вимог, розміщених на сайті Української асоціації інженерів-електриків. Від одного автора приймається не більш двох статей. Статті з перевищенням обсягу сторінок допускаються до друку тільки з дозволу Програмного комітету з оплатою 100 грн. за кожну додаткову сторінку.

Контрольні строки:
до 31 травня 2017 г. Подача в електронному виді матеріалів для публікації
до 31 червня 2017 г. Повідомлення про прийняття доповідей до публікації
до 15 липня 2017 г. Оплата організаційного внеску
Адреса для кореспонденції:
проф. Клепікову В.Б., кафедра АЕМС, НТУ “ХПІ”, вул. Кирпичова 21, м. Харків, Україна, 61002

Информація для контактів:

Телефони:
Факс:
E-Mail:
Internet:
+38 (057) 707-62-26, 707-69-74, 707-64-45, 707-63-12
+38 (057) 707-62-26, 707-66-01
eeau@kpi.kharkov.ua ( eeau@ukr.net )
http: //web.kpi.kharkov.ua/eeau/

Банківські реквізити:
Одержувач: Громадська організація “Асоціація випускників НТУ “ХПІ”
(неприбуткова організація)
Банк ПАТ “Укрсоцбанк”, МФО 300023, код 26450114
Расчетные счета: в українських гривнях 26008000074734
у російських рублях 26009000074733
у євро 26000000074732
у доларах 26001011222851