Кафедра загальної електротехніки

 

ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНА СИСТЕМА ІСКРОГО ЗАПАЛЮВАННЯ

Постановка проблеми

      Живлення двигунів із іскровим запалюванням бідною паливною сумішшю може покращити екологічні характеристики двигунів. Але мінімальна енергія запалювання збільшується, якщо паливна суміш збіднена. Підвищена енергія іскри потрібна, коли займання відбувається в двофазному потоці рідини і газу або швидкість потоку суміші висока. Коли виникають перехідні умови в двигуні SI, якість суміші знижується. Це також вимагає підвищеної енергії іскри.
    Підвищена енергія іскри викликає зростання електричної ерозії електродів. Таким чином, енергію іскри слід максимально зменшити.
    Інтенсивний потік суміші може перервати іскровий розряд. Переривання зменшує енергію, що осідає в суміші іскровим розрядом. Це зменшує ймовірність іскри. Таким чином, слід застосовувати самостабілізований іскровий розряд.

Наше рішення
    Спроектована високоенергетична система іскрового запалювання з самостабілізуючим іскровим розрядом і регульованою енергією іскри.
Технічні характеристики високоенергетичної системи іскрового запалювання представлені в таблиці 1.

Таблиця 1. Технічні характеристики системи високоенергетичного іскрового запалювання

Параметр Значення
Еnergy of a spark discharge, J 0.02 – 1
Amplitude of current, A 50-100
Discharge time, ms 0.01-1
Diameter of the spark channel, mm 0.1-3
Frequency of discharges, Hz 10-200
Amplitude of high-voltage pulse, kV 30-40

Вигляд високоенергетичної системи іскрового запалювання представлений на рис. 1.

Рис. 1. – Вид високоенергетичної системи іскрового запалювання

Публікації:

  1. Korytchenko, K.V., Kasimov, A.M., Golota, V.I., …Dubinin, D.P., Meleshchenko, R.G. Experimental investigation of arc column expansion generated by high-energy spark ignition system. Problems of Atomic Science and Technology, 2018, 118(6), pp. 225–228/
  2. Samoilenko, D., Polaniecki, A., Szost, K., …Tomashevskiy, R., Pedasiuk, O. Influence of high velocity flow on self-stabilized spark discharge of high-energy ignition system. 2020 IEEE 4th International Conference on Intelligent Energy and Power Systems, IEPS 2020 – Proceedings, 2020, pp. 323–326, 9263221.

 

Костянтин Коритченко – Завідувач кафедрою – Доктор технічних наук: korytchenko_kv@ukr.net 

Сліпченко Олена Вікторівна – Директор Європейського освітньо-науково-технологічного центру – Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник: Olena.Slipchenko@khpi.edu.ua