Навчальний процес

Кафедра електричних машин навчає студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра та магістра зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціалізації “Електричні машини”.

На другому курсі починається поділ навчального процесу за спеціалізаціями. Крім того, з другого курсу у студентів з’являється право вибору дисциплін з поглибленим вивченням розрахунку і конструювання електричних машин або технології виробництва електричних машин.

Підготовка бакалавра триває 4 роки.  Підготовка магістра триває 1 рік та 4 місяці за освітньо-професійній програмою і 1 рік та 9 місяців за освітньо-науковою програмою.

Шлях від «Посвячення в студенти» до диплома магістра

Перетворення абітурієнта в нову якість урочисто оформляється посвяченням у студенти НТУ “ХПІ”.

Перші збори вчорашніх абітурієнтів, а нині першокурсників ЕМБ-факультету

Перші збори вчорашніх абітурієнтів, а нині першокурсників ЕМБ-факультету

Колона електромашинобудівного факультету на урочистій посвяті в студенти: на марші

Колона електромашинобудівного факультету на урочистій посвяті в студенти: на марші

Колона електромашинобудівного факультету на урочистій посвяті в студенти: в строю

Колона електромашинобудівного факультету на урочистій посвяті в студенти: в строю

З 2007 року в НТУ «ХПІ» ведеться навчання за навчальними планами, адаптованим до вимог Болонського процесу. Нелегкий шлях до диплома бакалавра полягає, насамперед, в освоєнні наступних дисциплін:

ЗАГАЛЬНА ПІДГОТОВКА

– Іноземна мова;
– Історія України;
– Загальна хімія;
– Вища математика;
– Загальна фізика;
– Українська мова;
– Філософія;
– Історія української культури;
– Основи економічної теорії;
– Екологія;
– Фізичне виховання.

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА

– Інженерна графіка;
– Вступ до спеціальності;
– Електротехнічні матеріали;
– Технічна механіка;
– Теоретичні основи електротехніки;
– Основи метрології та електричних вимірювань;
– Основи електроніки;
– Електричні машини;
– Історія науки і техніки;
– Основи професійної безпеки та здоров’я людини;
– Економіка та організація виробництва;
– Інформатика та обчислювальна техніка;
– Основи програмування;
– Технологія машинобудування та конструкція електричних машин;
– Прикладна механіка;
– Теорія електромагнітних полів і процесів в електротехніці;
– Теорія автоматичного керування;
– Комп’ютерна графіка електричних машин;
– Теорія електропривода;
– Загальна теорія електричних машин;
– Електромагнітні розрахунки електричних машин;
– Електричні апарати;
– Проектування асинхронних машин;
– Електричні машини автоматики та побутової техніки;
– Надійність електричних машин;
– Теплові, гідравлічні і аеродинамічні процеси в електричних машинах;
– Моделювання електромеханічних систем.
– Експлуатація та ремонт електричних машин;
– Виробництво електричних машин;
– Випробування і діагностика електричних машин;
– Електропостачання промислових підприємств;
– Проектування електричних машин в САПР.

Закінчується процес навчання проходженням виробничої практики, виконанням і захистом дипломного проекту.


Для отримання диплома магістра за освітньо-професійній програмою необхідно освоїти дисципліни:

ЗАГАЛЬНА ПІДГОТОВКА
– Організація виробництва та маркетинг.
– Охорона праці в галузі;
– Інтелектуальна власність;
– Цивільна захист;

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА

– Основи наукових досліджень;
– Моделювання електроенергетичних і електромеханічних систем та пристроїв;
– Проектування електроенергетичних і електромеханічних систем та пристроїв;
– Технології, проблеми та перспективи розвитку галузі;
– Надійність та діагностика;
– Шуми і вібрації електричних машин;
– Спеціальні конструкції та режими електричних машин;
– Технологія виробництва електричних електричних машин;
– Проектування і технологія виробництва електричних мікромашин;
– Електричні машини з постійними магнітами;
– Дослідження теплових і вентиляційних процесів в електричних машинах.

Закінчується процес навчання проходженням переддипломної практики, дипломним проектуванням та атестацією.


Для отримання диплома магістра за освітньо-науковою програмою необхідно освоїти такі дисципліни:

ЗАГАЛЬНА ПІДГОТОВКА
– Організація виробництва та маркетинг.
– Охорона праці в галузі;
– Інтелектуальна власність;
– Цивільна захист;
– Іноземна мова за професійним спрямуванням;
– Філософські проблеми наукового пізнання.

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА

– Основи наукових досліджень;
– Моделювання електроенергетичних і електромеханічних систем та пристроїв;
– Проектування електроенергетичних і електромеханічних систем та пристроїв;
– Технології, проблеми та перспективи розвитку галузі;
– Надійність та діагностика;
– Науково-дослідна робота;
– Шуми і вібрації електричних машин;
– Спеціальні конструкції та режими електричних машин;
– Технологія виробництва електричних електричних машин;
– Проектування і технологія виробництва електричних мікромашин;
– Електричні машини з постійними магнітами;
– Дослідження теплових і вентиляційних процесів в електричних машинах.

ДИСЦЕПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА

– Психологія лідерства в бізнесі;
– Психологія лідерства в освіті;
– Основи професійної психології;
– Правове регулювання інноваційної діяльності;
– Інформаційне право;
– Авторське право та суміжні права;
– Чисельні методи розрахунку електромагнітних параметрів і характеристик електричних машин;
– Нанотехнології в електромешинобудуванні;
– Перспективи застосування надпровідності в електромеханиці;
– Автоматизація створення розрахункових моделей і чисельно польових розрахунків електричних машин;
– Сертифікація електричних машин;
– Шляхи удосконалення та ствоерення нових енергоефективних електричних машин;
– Шляхи підвищення міцності конструкцій електричних машин;
– Нестандартні випробування електричних машин;
– Прогресивні технології в електромашинобудуванні;
– Новітні напрямки електромашинобудування.

Закінчується процес навчання проходженням переддипломної практики, дипломним проектуванням та атестацією.

Великий зал кафедри - електромашинна лабораторія, де проводяться лабораторні роботи по ряду навчальних дисциплін

Великий зал кафедри – електромашинна лабораторія, де проводяться лабораторні роботи по ряду навчальних дисциплін

В аудиторії на другому поверсі кафедри проходять лекційні та практичні заняття

В аудиторії на другому поверсі кафедри проходять лекційні та практичні заняття

Команда студентів кафедри електричних машин на Всеукраїнській студентській олімпіаді в Кременчуці (2014)

Команда студентів кафедри електричних машин на Всеукраїнській студентській олімпіаді в Кременчуці (2014)

Захист бакалаврського проекту студентом Кошовим Олегом (2014)

Захист бакалаврського проекту студентом Кошовим Олегом (2014)

Бригада студентів захищає свій проект синхронного генератора на змаганні по ігровому проектування

Бригада студентів захищає свій проект синхронного генератора на змаганні по ігровому проектування

Зі знаннями і такі машини по силам спроектувати і зробити

Зі знаннями і такі машини по силам спроектувати і зробити

Поруч з "живими" машинами та ще з допомогою досвідченого професора стати фахівцем набагато легше

Поруч з “живими” машинами та ще з допомогою досвідченого професора стати фахівцем набагато легше

До захисту дипломного проекту готові

До захисту дипломного проекту готові

Магістранти кафедри електричних машин брати Дуб'яги Святослав і Ростислав на практиці на заводі «Електроважмаш» у прототипу їх дипломних робіт

Магістранти кафедри електричних машин брати Дуб’яги Святослав і Ростислав на практиці на заводі «Електроважмаш» у прототипу їх дипломних робіт

Захист дипломного проекту спеціаліста - гідрогенератор

Захист дипломного проекту спеціаліста – гідрогенератор

Захист дипломного проекту спеціаліста - турбогенератор

Захист дипломного проекту спеціаліста – турбогенератор

Захист дипломного проекту спеціаліста - машина постійного струму

Захист дипломного проекту спеціаліста – машина постійного струму

Захист дипломного проекту магістра, а далі - на «Електроважмаш»!

Захист дипломного проекту магістра, а далі – на «Електроважмаш»!

Засідання державної екзаменаційної комісії по захисту дипломних проектів магістрів та спеціалістів

Засідання державної екзаменаційної комісії по захисту дипломних проектів магістрів та спеціалістів

Час іде - і ДЕК змінюється ...

Час іде – і ДЕК змінюється …

В очікуванні результатів захисту

В очікуванні результатів захисту

А ми вже всі знаємо і всі отримали направлення на роботу

А ми вже всі знаємо і всі отримали направлення на роботу

Оголошення результатів захисту

Оголошення результатів захисту

Так виглядають магістри перед врученням диплома. А на планшеті з двох сторін заслуги їх та інших студентів кафедри

Так виглядають магістри перед врученням диплома. А на планшеті з двох сторін заслуги їх та інших студентів кафедри

Студентам на кафедрі весело і дружно живеться

Студентам на кафедрі весело і дружно живеться

Після захисту дипломного проекту: круті сходи на кафедрі відкриває шлях вгору

Після захисту дипломного проекту: круті сходи на кафедрі відкриває шлях вгору

Тільки захистили дипломи та стали фахівцями - і ось вже молодята не забули і свою кафедру відвідати

Тільки захистили дипломи та стали фахівцями – і ось вже молодята не забули і свою кафедру відвідати

Виступ магістра

Представник кафедри електричних машин очолює колону НТУ «ХПІ» на урочистій ході випускників-магістрів

Представник кафедри електричних машин очолює колону НТУ «ХПІ» на урочистій ході випускників-магістрів

Ректор Л.Л.Товажнянскій вручає диплом магістра кафедри електричних машин Михайлу Мельниченка, як кращому магістру факультету

Ректор Л.Л.Товажнянскій вручає диплом магістра кафедри електричних машин Михайлу Мельниченка, як кращому магістру факультету

Не забудемо, де ми вчилися

Не забудемо, де ми вчилися

Робоче місце випускниці кафедри електричних машин на заводі «Електромашина»- інженер-конструктор

Робоче місце випускниці кафедри електричних машин на заводі «Електромашина»- інженер-конструктор

ДЕК кафедри електричних машин зі свежезащіщеннимі фахівцями в Полтавському НКЦ

ДЕК кафедри електричних машин зі свежезащіщеннимі фахівцями в Полтавському НКЦ

Представники групи співробітників Маріупольського меткомбінату з дипломами про підвищення кваліфікації, з викладачами кафедри електричних машин

Представники групи співробітників Маріупольського меткомбінату з дипломами про підвищення кваліфікації, з викладачами кафедри електричних машин

Група фахівців заводу Електроважмаш, після вручення дипломів про підвищення кваліфікації на кафедрі електричних машин

Група фахівців заводу Електроважмаш, після вручення дипломів про підвищення кваліфікації на кафедрі електричних машин

Фахівці Дніпропетровського агрегатного заводу в присутності керівного складу підприємства з дипломами про підвищення кваліфікації, яке провели викладачі кафедри електричних машин

Фахівці Дніпропетровського агрегатного заводу в присутності керівного складу підприємства з дипломами про підвищення кваліфікації, яке провели викладачі кафедри електричних машин

Comments are closed.