Розширюємо горизонти співпраці

ХПІ та МНАУ

Нещодавно в рамках наукового співробітництва було укладено угоду про співпрацю між Національним технічним університетом «Харківський політехнічний iнститут» та Миколаївським національним аграрним університетом.
Відповідно до основних положень угоди сторонами виокремлено напрями з науково-методологічної та дослідницької діяльності, а також заплановано системне проведення науково-комунікативних заходів за організаційного сприяння кафедри економічного аналізу та обліку НТУ «ХПІ» в особі завідувача кафедри професора Наталії Василівни Якименко-Терещенко та кафедри обліку і оподаткування Миколаївського наіцонального аграрного університету в особі завідувача кафедри професора Марини Вікторівни Дубініної.

Співпраця здійснюється у напряму удосконалення освітнього процесу, наукового співробітництва, встановлення ділових контактів, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, підвищення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти обох закладів вищої освіти у сфері підготовки фахівців з напрямку 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

В рамках Угоди про співпрацю основними напрямами, що становлять взаємний інтерес для закладів є:
– проведення бінарних занять для створення умов практичного застосування знань, навичок та вмінь з метою надання можливості здобувачам вищої освіти побачити результативність навчальної та наукової співпраці;
– забезпечення організації форм академічної мобільності для усіх учасників освітнього процесу, проведення навчання за програмами академічної мобільності, стажування;
–участь у спільних проєктах, у тому числі грантових проєктах, міжнародній діяльності.
– здійснення за домовленістю обміну науковою інформацією та навчально-методичними матеріалами, видавничою продукцією, публікаціями, електронними ресурсами;
– створення можливостей для стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
– організація спільної роботи над написанням та виданням підручників, навчальних посібників та монографій;
– забезпечення проведення спільних наукових досліджень і створення нових наукових продуктів;
– запровадження обміну інформацією з метою проведення спільних наукових досліджень і семінарів, круглих столів, форумів, конференцій, у тому числі у on-line режимі;
– спільне проведення наукових, науково-практичних та науково-методичних конференцій, симпозіумів, конгресів, семінарів та інших наукових заходів, а також участь у наукових заходах.