Перемога у Міжнародному конкурсі студентських досліджень

Вітаємо з перемогою в Міжнародного конкурсу студентських досліджень!

27-28 травня 2021 р. у Державному університеті «Одеська політехніка» відбувся фінальний етап Міжнародного студентського професійного творчого конкурсу з бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та аудиту.
Засновниками конкурсу є кафедра обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка», кафедра обліку, аналізу і аудиту Одеського національного політехнічного університету спільно з профільними кафедрами зарубіжних закладів вищої освіти Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, Бухарестського університету «АРТІФЕКС». Основними завданнями Конкурсу є розвиток міжнародної наукової співпраці та активізація наукових досліджень студентів у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та аудиту, а також підвищення престижу спеціальності 071 «Облік і оподаткування».
В конкурсі взяли участь 76 студентів з 28 вітчизняних та 5 іноземних закладів вищої освіти, які представили 56 робіт.
Третє місце в конкурсі посіла студентка кафедри економічного аналізу та обліку ННІ економіки, менеджменту та міжнародного бізнесу НТУ «ХПІ» Котляр Дарина (Kotliar Daryna), яка виконувала роботу у співавторстві зі студентами Миколаївського національного аграрного університету (Miroshyn Nazar) та Карагандинського університету ім. академіка Є.А. Букетова (Amanbekova Anel) на тему «Public procurement: features, experience, prospects» (https://opu.ua/071-6670).
Дякуємо Котляр Дарині та її керівнику проф. Т.В. Давидюк за гідне представлення нашого університету на міжнародному рівні!

Бажаємо подальших наукових звершень та перемог!