Перелік конкурсних предметів у сертифікаті українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Шифр Спеціальність Спеціалізація 2 предмет 3 предмет  (на вибір) Вагові коефіцієнти
Укр. мова та літ. 2 предмет 3 предмет атестат
Інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу
051 Економіка Економіка інноваційно-інвестиційної діяльності математика іноземна мова або географія 0,4 0,3 0,2 0,1
Економіка підприємства 0,5 0,2 0,2 0,1
Управління персоналом та економіка праці 0,5 0,2 0,2 0,1
Економічна кібернетика 0,3 0,3 0,3 0,1
071 Облік і оподаткування Облік, аудит і оподаткування математика іноземна мова або географія 0,5 0,2 0,2 0,1
Бізнес-аналітика 0,5 0,2 0,2 0,1
 

Облік і аудит в міжнародному бізнесі

історія

України

математика          або іноземна мова 0,5 0,2 0,2 0,1
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і банківська справа математика іноземна мова або географія 0,5 0,2 0,2 0,1
Податкова справа історія

України

0,3 0,3 0,3 0,1
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування математика іноземна мова або географія 0,2 0,2 0,5 0,1
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 0,5 0,2 0,2 0,1
Бізнес-адміністрування 0,5 0,2 0,2 0,1
Менеджмент підприємств та організацій 0,5 0,2 0,2 0,1
Управління підприємницькою діяльністю історія

України

математика          або географія 0,5 0,2 0,2 0,1
Міжнародний бізнес математика іноземна мова або географія 0,2 0,2 0,5 0,1
075 Маркетинг Рекламний бізнес математика іноземна мова або географія 0,5 0,2 0,2 0,1
Маркетинг і правова охорона інтелектуальної власності 0,5 0,2 0,2 0,1
Маркетингові дослідження 0,4 0,3 0,2 0,1
Маркетинговий менеджмент 0,3 0,3 0,3 0,1
076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Товарознавство і торговельне підприємництво математика іноземна мова або географія 0,5 0,2 0,2 0,1
Міжнародна торгівля історія

України

 іноземна мова або географія  0,5 0,2 0,2 0,1 
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні бізнес-структури іноземна мова географія або математика 0,5 0,2 0,2 0,1
Міжнародна економіка історія

України