Бакалаврат: перелік конкурсних предметів у сертифікаті українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Шифр Идентифі-катор Спеціальність Освітня програма Конкурсні пропозиції Конкурсні предмети К1 (укр. мова) К2 (другий ЗНО) К3 (третій ЗНО) Атестат
Перший Другий На вибір
051 051.01 Економіка Економіка Економіка (бюджет) Українська мова Математика Іноземна мова або Географія 0,5 0,2 0,2 0,1
051.02 Економіка Історія Іноземна мова або Географія 0,5 0,2 0,2 0,1
051.03 Економіка бізнесу Історія Математика або Іноземна мова 0,5 0,2 0,2 0,1
051.04 Управління персоналом та економіка праці Історія Іноземна мова або Географія 0,5 0,2 0,2 0,1
051.05 Цифрова економіка Історія Математика або Іноземна мова 0,5 0,2 0,2 0,1
071 071.01 Облік і оподаткування Облік, аудит і оподаткування Облік, аудит і оподаткування (бюджет) Українська мова Математика Іноземна мова або Географія 0,5 0,2 0,2 0,1
071.02 Бізнес-аналітика Історія Математика або Іноземна мова 0,5 0,2 0,2 0,1
071.04 Облік і аудит в міжнародному бізнесі Історія Іноземна мова або Географія 0,5 0,2 0,2 0,1
072 072.01 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і банківська справа Фінанси і банківська справа (бюджет) Українська мова Математика Іноземна мова або Географія 0,5 0,2 0,2 0,1
072.02 Податкова справа Історія Іноземна мова або Географія 0,5 0,2 0,2 0,1
072.03 Міжнародні фінанси Історія Математика або Іноземна мова 0,5 0,2 0,2 0,1
073 073.01 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування Менеджмент організацій і адміністрування (бюджет) Українська мова Математика Іноземна мова або Географія 0,5 0,2 0,2 0,1
073.03 Бізнес-адміністрування Бізнес-адміністрування (англ. мовою) Історія Математика або Іноземна мова 0,5 0,2 0,2 0,1
073.07 Міжнародний бізнес Міжнародний бізнес (бюджет) Математика Іноземна мова або Географія 0,5 0,2 0,2 0,1
073.02 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Історія Математика або Іноземна мова 0,5 0,2 0,2 0,1
073.04 Менеджмент підприємств та організацій Менеджмент підприємств та організацій (бюджет) Математика Іноземна мова або Географія 0,5 0,2 0,2 0,1
073.06 Управління підприємницькою діяльністю Історія Географія або Математика 0,5 0,2 0,2 0,1
073.08 Менеджмент туризму та гостинності Іноземна мова Географія або Математика 0,5 0,2 0,2 0,1
075 075.01 Маркетинг Маркетинг Маркетинг (бюджет) Українська мова Математика Іноземна мова або Географія 0,5 0,2 0,2 0,1
075.02 Маркетинг Історія Іноземна мова або Географія 0,5 0,2 0,2 0,1
075.03 Рекламний бізнес Історія Математика або Іноземна мова 0,5 0,2 0,2 0,1
075.04 Маркетинг і правова охорона інтелектуальної власності Історія Іноземна мова або Географія 0,5 0,2 0,2 0,1
Міжнародний маркетинг Історія Іноземна мова або Географія 0,5 0,2 0,2 0,1
Маркетинговий менеджмент Історія Математика або Іноземна мова 0,5 0,2 0,2 0,1
076 076.03 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (бюджет) Українська мова Математика Іноземна мова або Географія 0,5 0,2 0,2 0,1
076.04 Міжнародна торгівля Історія Іноземна мова або Географія 0,5 0,2 0,2 0,1
292 292.01 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини (бюджет) Українська мова Іноземна мова Географія або Математика 0,5 0,2 0,2 0,1
292.02 Міжнародні бізнес-структури Історія Іноземна мова або Математика 0,5 0,2 0,2 0,1
Міжнародна економіка Математика Географія або Історія 0,5 0,2 0,2 0,1