Денне навчання

Кобелев Валерий Николаевич
Кобєлєв Валерій Миколайович
Заступник директора з навчальної роботи
Яценко Ольга Миколаївна
Заступник директора по роботі зі студентами денної і заочної форм навчання 
Valerii.Kobieliev@khpi.edu.ua Olha.Yatsenko@khpi.edu.ua
Розклад занять — екзаменів
Програми випускних кваліфікаційних іспитів
Графіки денного навчального процесу та накази
Реквізити та розмір сплати за навчання
Рейтинговий стипендіальний список
Дисципліни вільного вибору
Силабуси дисциплін вільного вибору
Військова підготовка