Денне навчання

Кобелев Валерий Николаевич
Кобєлєв Валерій Миколайович
Заступник директора з навчальної роботи
Яценко Ольга Миколаївна
Заступник директора по роботі зі студентами денної і заочної форм навчання 
Valerii.Kobieliev@khpi.edu.ua Olha.Yatsenko@khpi.edu.ua
Розклад занять та екзаменів
Програми випускних кваліфікаційних іспитів
Графіки денного навчального процесу та накази
Реквізити та розмір сплати за навчання
Рейтинговий стипендіальний список
Дисципліни вільного вибору
Силабуси дисциплін вільного вибору
Військова підготовка