International students of NTU “KhPI” express their support for Ukraine and really want to continue studying at our glorious university

A call for peace from international students of NTU “KhPI”

We, international students of the National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute” (NTU “KhPI”) appeal to the entire civilized world.
Stop the war in Ukraine! It’s inhuman! This leads to the destruction of all moral values by which civilized people live.
We came to Ukraine, Kharkiv, to study at the prestigious university NTU “KhPI”. We lived peacefully and studied with pleasure, planned to gain knowledge in the chosen specialty, then work and benefit our families and our countries. We wanted to talk about the beautiful country of Ukraine and the wonderful people who live there.
But in an instant, everything stopped. Now there are bombs, destruction, blood, death, horror in Kharkov, Ukraine. It should not be! People and states should not attack each other and destroy our planet!
Stop the war in Ukraine! Help Ukraine! We love Ukraine! Glory to Ukraine!

Іноземні студенти НТУ “ХПІ” висловлюють підтримку Україні та дуже хочуть продовжувати навчатися у нашому славетному університеті

Ми, іноземні студенти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ») звертаємось до всього цивілізованого світу.
Зупиніть війну в Україні! Це нелюдяно! Це веде до руйнування всіх моральних цінностей, якими живуть цивілізовані люди.
Ми приїхали в Україну, Харків, щоб навчатись у престижному університеті НТУ «ХПІ». Ми мирно жили і зі задоволенням навчалися, планували отримати знання з обраної спеціальності, потім працювати та приносити користь своїм сім’ям та своїм країнам. Ми хотіли розповідати про прекрасну країну Україна та прекрасних людей, які там живуть.
Але в одну мить все припинилося. Наразі в Україні, Харкові – бомби, руйнування, кров, смерть, жах. Так не повинно бути! Люди, держави не повинні нападати одна на одну і знищувати нашу планету!
Зупиніть війну в Україні! Допоможіть Україні! Ми любимо Україну! Слава Україні!