Вартість навчання (бакалаврат)

Код Спеціальність Спеціалізація Денна форма навчання Заочна форма навчання
Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, грн. Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, грн.

НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

051 Економіка Економіка  інноваційно-інвестиційної діяльності 30
Економіка  підприємства 70 3 р. 10 м. 11260 35 3 р. 10 м. 5560
Управління персоналом та економіка праці 70 3 р. 10 м. 11260 30 3 р. 10 м. 5560
Економічна  кібернетика 70 3 р. 10 м. 11260 30 3 р. 10 м. 5560
061 Журналістика Медіа-комунікації 0
071 Облік і оподаткування Облік, аудит і оподаткування 70 3 р. 10 м. 11260 40 3 р. 10 м. 5560
Бізнес-аналітика 40 3 р. 10 м. 11260 30 3 р. 10 м. 5560
Оподаткування 0
Облік і аудит в міжнародному бізнесі 40 3 р. 10 м. 11260 30 3 р. 10 м. 5560
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і банківська справа 50 3 р. 10 м. 11260 15 3 р. 10 м. 5560
Податкова справа 75 3 р. 10 м. 11260 15 3 р. 10 м. 5560
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 165 3 р. 10 м. 11260 50 3 р. 10 м. 5560
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності  

80

 

3 р. 10 м.

 

11260

 

35

 

3 р. 10 м.

 

5560

Бізнес-адміністрування 60 3 р. 10 м. 11260
Менеджмент підприємств та організацій 130 3 р. 10 м. 11260 50 3 р. 10 м. 5560
Менеджмент інноваційної діяльності
Управління підприємницькою діяльністю 60 3 р. 10 м. 11260
Міжнародний бізнес 60 3 р. 10 м. 11260
075 Маркетинг Рекламний бізнес 80 3 р. 10 м. 11260 15 3 р. 10 м. 5560
Маркетинг і правова охорона інтелектуальної власності 40 3 р. 10 м. 11260
Маркетингові  дослідження 20 3 р. 10 м. 11260 15 3 р. 10 м. 5560
Маркетинговий менеджмент 100 3 р. 10 м. 11260 30 3 р. 10 м. 5560
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво і комерційна діяльність
Економіка і управління інтелектуальною власністю
Товарознавство і торговельне підприємництво 30 3 р. 10 м. 11260
292 Міжнародні  економічні відносини Міжнародні  бізнес-структури 30 3 р. 10 м. 11260 5 3 р. 10 м. 5560
Міжнародна  економіка 30 3 р. 10 м. 11260 5 3 р. 10 м. 5560