Учебно-методические пособия 2007-2017 гг.

Экзаменационные билеты по истории украинской культуры

book_6book_2book_5

Учебно-методические пособия и материалы по дисциплине «Этика. Эстетика»

book_3book_1book_4
Плани семінарів та методичні рекомендації з нормативної дисципліни «Історія української культури» : навч.-метод. посіб. для студентів усіх спеціальностей / Упоряд. Петутіна О.О. – Х.: НТУ «ХПІ», 2010. – 62 с.
Історія української культури. Частина 1. Становлення та особливості української культури [Текст] : навч. посібник [для студ. усіх спеціальн.] / [О. О. Петутіна, О. В. Голозубов, Г. В. Буряк [та ін.]; за ред. О. О. Петутіної. – Харків: НТУ «ХПІ», 2011. – 156 с.
Історія української культури : навч. посіб. для студ усіх спеціальн. : у 2-х ч. – Ч. 2. : Українська культура Нового та Новітнього часів / О. О. Петутіна, Н.В. Вандишева-Ребро, О. В. Голозубов, [та ін.]; за ред. О. О. Петутіної. – Харків: НТУ «ХПІ», 2012. – 135 с.

Українська культура в іменах. Довідник [для студ. усіх спеціальн.] / О. О. Петутіна, Н. В. Вандишева-Ребро, О. В. Голозубов [та ін.]; за ред. О. О. Петутіної. – Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – 303 с.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

История украинской культуры : учеб. пособ. для студ.-иностранцев всех специальн. / Е. А. Петутина, Н. В. Вандышева-Ребро, А. В. Голозубов [и др.]; под ред. Е. А. Петутиной. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2012. – 122 с.
История украинской культуры [Электронный ресурс] : практикум для студентов-иностранцев всех специальностей / сост. Е. А. Петутина [и др.] ; рец.: Н. В. Чорная, А. Н. Бардин. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2013. — 95 с.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Історія української культури : метод. вказівки для студентів заочної форми навчання усіх спеціальностей / Укладач О. О. Петутіна. – Х.: НТУ «ХПІ», 2013. – 44 с.

Міщенко М. М. Сучасна культура України (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) : навч.-метод. посіб. з курсу «Історія української культури» / М. М. Міщенко. – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. – 156 с.

Со всеми пособиями можно заниматься в учебно-методическом кабинете кафедры (ауд. 702 У-1). Обращайтесь!