Публикации

На этой странице можно скачать полнотекстовые публикации кафедры

Статьи

Статьи, проиндексированные в Gogle Scholar доступны на странице кафедры и на персональных страницах преподаватей

Учебники и учебные пособия

Высокоскоростной электрический транспорт. Мировой опыт. Корниенко В.В., Омельяненко В.И.

В.Г. Маслієв. Сучасні конструкції та динаміка рухомого складу залізниць

О. М. Дубініна, Б. Г. Любарський, Б. Х. Єріцян, Є. С. Рябов ІНТЕГРУВАННЯ У ТЕХНІЧНИХ РОЗРАХУНКАХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ Навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів

Методические указания

Б. Х. Єріцян Методичні вказівки для виконання практичних та розрахункових робіт з навчальної дисципліни «Гальмові системи та безпека руху» для студентів спеціальності 7.07010501 «Локомотиви та локомотивне господарство» усіх форм навчання

Б. Х. Єріцян Методичні вказівки для виконання практичних робіт та розрахункових робіт з навчальної дисципліни «Експлуатація та обслуговування рухомого складу» для студентів спеціальності 7.07010501 «Локомотиви та локомотивне господарство» усіх форм навчання

Б. Х. Єріцян Методичні вказівки для виконання практичних та розрахункових робіт з навчальної дисципліни «Експлуатація та ремонт електричного транспорту» для студентів спеціальності 7.05070203 «Електричний транспорт» усіх форм навчання

Б. Х. Єріцян Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Механічна частина рухомого складу» для студентів спеціальності 7.07010501 «Локомотиви та локомотивне господарство» усіх форм навчання