Дистанційне навчання. Осінь 2020 р.

 

 

Проф. Сахненко М.Д. Фізична хімія. Частина І

До уваги студентів груп ХТ-119                     Лекція 8 частина 1

                                Лекція 8 частина 2

            Лекція 9

              Лекція 10

             Лекція 11

 

  Проф. Некрасов О.П. Фізична хімія дисперсних систем

До уваги студентів

Групи ХТ-619, ХТ-619i        Лекції 6,7,8,9 

Лабораторні роботи (номер завдання для кожного студента відповідає його порядковому номеру в журналі академічної групи)

 

Доцент Дженюк А.В. Фізична та колоїдна хімія (Ч. І)

Група  ХТ-519б             Методичні вказівки до лабораторної роботи №24

                                            Завдання до лабораторної роботи №24

Групи ХТ-519а,б              Лекції 5, 6                  Лекції 7,8             Лекції 9, 10

                    Методичні вказівки до лабораторної роботи №9

               Завдання до лабораторної роботи №9

Варіанти розрахункового завдання для групи ХТ-519а

Варіанти розрахункового завдання для групи ХТ-519б

Довідкові матеріали для виконання розрахункового завдання

Лекції 11,12                     Лекції 13,14

Методичні вказівки до лабораторної роботи №10

Варіанти лабораторної роботи №10 такі ж, я к і для роботи №9

 

Доцент Ермоленко І.Ю.  

Групи ХТ-418а, аі, б

Лекція 4 “Електрохімічні системи”

Лекція 5 “Біомембрани. Трансмембранний транспорт речовин”

Завдання до лабораторної роботи №19

Лекція 6 “Біопотенціали. Потенціал спокою”

 

Associate Professor Zhelavska Yu. A. Physical Chemistry. Part II

Group ХТ-318die     Lecture 3, 4  “Electrochemistry”

 Associate Professor Zhelavska Yu. A. Physical Chemistry of Disperse System

Group ХТ-619ie     Lecture 7  “Phase equilibrium”.

Lecture 8  “Limited mutual solubility”              Lectures 9, 10 “Chemical kinetic”

Individual task for calculation :  EXAMPLE

Individual task for calculation :  VARIANTS