Дистанційне навчання

Професор Сахненко М.Д. Фізична хімія Ч. ІІ

Групи  ХТ-118а,б,в,г,ж,к                     

Лекція 3 “Електропровідність розчинів. Дифузія в розчинах електролітів”

Лекція 4 “Електрохімічні системи”

Лекція 5 “Використання шкали потенціалів. Електрохімічні кола”

Лекція 6 “Хімічні системи. Методи досліджень”

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ ГРУП  ХТ-118 а, б, в, г, ж, к

Група ХТ-118 к ПІДСУМКИ

Група ХТ-118 б ПІДСУМКИ

Група ХТ-118 а ПІДСУМКИ

Професор Сахненко М.Д. Аспіранти

Шановні аспіранти!

Силабус навчальної дисципліни “Підготовка і написання дисертаційної роботи”

Підсумки заліку

 

Професор Некрасов О.П. Фізична і колоїдна хімія

Групи ХТ-518А; ХТ-518Б                       Лекції 6, 7, 8

Професор Некрасов О.П. Поверхневі явища та дисперсні системи

Групи ХТ-118е; 218а,б; 318аб               Лекції 7, 8, 9

РЕЗУЛЬТАТИ РЕЙТИНГУ

Група ХТ-118е              Група ХТ-218а           Група ХТ-218б  

Група ХТ-318               Група ХТ-518а           Група ХТ-518б

 

Доцент Поспєлов О.П. Фізична хімія

Шановні студенти!

Групи   ХТ-119 са, сб, св, сг; ХТ-319с         Лекція 1,    Лекція 2,    Лекція 3

……………………………………………………………………Лекція 4     Лекція 5     Лекція 6

……………………………………………………………………Лекція 7      Лекція 8     Лекція 9

……………………………………………………………………Лекція 10    Лекція 11   Лекція 12

……………………………………………………………………Лекція 13    Лекція 14   Лекція 15

……………………………………………………………………Лекція 16

 

 Доцент Руднєва С.І. Фізична хімія, частина ІІ

Групи  ХТ-218а,б; ХТ-318 ;ХТ-118е           Курс лекцій

…………………………………………………………………..Завдання до лабораторної роботи №14

 

 

 Доцент Дженюк А.В. Поверхневі явища та дисперсні системи

Групи  ХТ-118а,б,в,г,ж,к ; ХТ-119 са, сб, св, сг; ХТ-319с             Лекція 7

…………………………………………………………………… Лекція 8     Лекція 9   Лекція 10

…………………………………………………………………….Лекція 11    Лекція 12   Лекція 13

…………………………………………………………………….Лекція 14    Лекція 15

ВАРІАНТИ завдань МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ  №1

УВАГА!   ВІДПОВІДІ НАДІСЛАТИ НЕ ПІЗНІШЕ  15.04.2020 

ВАРІАНТИ завдань МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ  №2

УВАГА!   ВІДПОВІДІ НАДІСЛАТИ НЕ ПІЗНІШЕ  08.05.2020 

Для груп ХТ-119 са, сб, св, сг; ХТ-319с:

ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ МОДУЛЬНИХ  РОБІТ

ВАРІАНТИ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Групи  ХТ-118 г,ж,к            Завдання до лабораторної роботи №8 

…………………………………………..Завдання до лабораторної роботи №6

…………………………………………..Завдання до лабораторної роботи №4

…………………………………………..Завдання до лабораторної роботи №7

Групи  ХТ-118а,б,в              Завдання до лабораторної роботи №8

…………………………………………..Завдання до лабораторної роботи №6

…………………………………………..Завдання до лабораторної роботи №4

…………………………………………..Завдання до лабораторної роботи №7

ПРАКТИКУМ З КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ

Група ХТ-118 ж ПІДСУМКИ

Група ХТ-118 а ПІДСУМКИ

Група ХТ-118 в ПІДСУМКИ

Група ХТ-118 к ПІДСУМКИ

Група ХТ-118 б ПІДСУМКИ

Група ХТ-118 г ПІДСУМКИ

Групи ХТ-119 са, сб, св, сг; ХТ-319с ПІДСУМКИ

Доцент Єрмоленко І.Ю. Фізична хімія Ч. ІІ

Група ХТ-318i          Лекция 4 “Катализ”      Лабораторная работа №13 

………………………………………………………………….Лабораторная работа №14

……………….Лекция 5 “Химические реакции со специфической кинетикой”

………………………………………………………………….Лабораторная работа №20

……………….Лекция 6 “Физическая природа химической связи”

Групи 418 а, б   Методичні вказівки до розрахунково-графічного завдання

………………………….Лабраторна робота №13                Лабораторная работа №13

…………………. ……..Лабораторна робота №5

………………………….Лабраторна робота №14                Лабораторная работа №14

…………………………Лабраторна робота №9

Групи ХТ-118 а, б, в     Лабораторна робота №13        Лабораторна робота №14

Групи ХТ-118 а, б, в     Завдання на МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

Дисципліна “Біофізична хімія”
Форма навчання: заочна

Увага!  У разі технічної неможливості завантаження робіт в системі дистанційного навчання Moodle виконані роботи надсилати у форматі .pdf на електронну адресу kirilesha72@gmail.com не пізніше ніж 01.06.2020 р.

 

Associate Professor Zhelavska Yu. A. Physical Chemistry. Part 1

Group ХТ-318die 

Lecture 10, 11  “Chemical Equilibrium”; Lecture 12, 13  “Phase Equilibrium”

Lecture 14 “Limited mutual solubility”; Lecture 15, 16  “Solution laws”

Laboratory work №7 “DIAGRAM OF TWO-COMPONENT SYSTEM OF FUSIBILITY

Laboratory work №9 “THE STUDY OF THE LIMITED SOLUBILITY IN LIQUID BINARY SYSTEM”

Individual task for calculation – Variant 2

 

Доцент Желавская Ю.А. Физическая химия Ч. I

Группа ХТ-318di              Курс лекций по физической химии ЧАСТЬ I

Лабораторная работа №7 “Диаграмма плавкости двухкомпонентной системы”

Варианты заданий к лабораторной работе №7

Амангелдиев С. вариант 5                               Палванов О. вариант 8

Варианты заданий к лабораторной работе №9

Амангелдиев С. вариант 1                               Палванов О. вариант 2

Индивидуальное расчетное задание

Амангелдиев С. вариант 2                               Палванов О. вариант 11