НОВИНИ ТА ОГОЛОШЕННЯ

 

25.05.2019 у рамках заходів, присвячених Дню науки в Україні, на кафедрі фізичної хімії пройшов науково-методичний семінар “Хімія XXI сторіччя – виклики та сьогодення”.

20.05.2019  в  рамках  заходів,  присвячених   Дню  науки  в  Україні,   на кафедрі фізичної хімії проведен  конкурс презентацій студентських дослідницьких робіт.

Переможці конкурсу:

1. Студентки Гаврилова А. Хоменко А. (ХТ-27Н), презентація “Літій-йоний (Li-ion) акумулятор”;
2. Студентки  Ильюхіна О.Ю.,  Ильюхіна О.Ю. (ХТ-27Н), презентація “Єлектроліз”;
2. Студентки  Пєнзева І.,  Коновалова Г.  (ХТ-17Н),  презентація   “Єлектрохімичні методи анализу у технології неорганічних речовин”;
3. Студенти  Кулішенко Т., Ветвицька С. (ХТ-37Н), презентація  “Процес склоутво-рення”.

Вийшов з друку навчальний посібник

Physical Chemisnry. Practical course“.

Автори:

доцент, кандитат хімічних наук Руднєва Світлана Іванівна;

    професор, доктор технічних наук Сахненко Микола Дмитрович;

      доцент НТУ “ХПІ” Дженюк Анатолій Володимирович.

5–6 червня 2018  року  у  Фізико-механічному   інституту (ФМІ)   імені Г.В. Карпенка НАН України  (Львів) відбулася  ХIV  Міжнародна   конференція «Проблеми корозії та протикорозійного    захисту   матеріалів»   (КОРОЗІЯ-2018),    присвячена  100-річчю Національної  академії  наук  України.   Захід організували ФМІ  імені  Г.В. Карпенка НАН України, Українська асоціація корозіоністів, Івано-Франківський національний технічний університету нафти і газу, Європейська корозійна федерація, Національна академія наук України, Львівський національний університет імені  Івана Франка.  У межах   цього   зібрання   було   представлено   близько   90  пленарних,   секційних  і стендових  доповідей  науковців  та  виробничників із України, Португалії, Мексики, Казахстану, Польщі.

З пленарною доповіддю за результатами дослідження   корозійно-механічних  влас- тивостей  багатокомпонентних електролітичних  сплавів на  конференції  виступила професор  кафедри загальної та неорганічної хімії М.В. Ведь, а на відкритті електро- хімічного   з’їзду   –   завідувач  кафедри  фізичної  хімії  професор  М.Д. Сахненко  з доповіддю про плазмовоелектролітний синтез багатокомпонентних   нанорозмірних оксидних   систем.   Відбитком  уваги, яку приділила наукова спільнота  до наукових  напрацювань міжкафедральної лабораторії електрохімічного дизайну функціональ-них  матеріалів,  створеною на базі  кафедри фізичної хімії  ННІХТІ при  НТУ “ХПІ”, стали доповіді  за темами докторських дисертацій  представників Військового інсти-туту  танкових  військ   НТУ “ХПІ”    І.Ю. Єрмоленко   та  Г.В. Каракурчі    (науковий керівник – проф. М.Д. Сахненко).

На  завершення  конференції  відбулося  засідання  Міжвідомчої   науково-технічної ради з проблем  корозії  і протикорозійного захисту металів, під час якого було ухва- лено  рішення  про  подальші  кроки  з розвитку  пріоритетних напрямів вітчизняної науки про корозію та протикорозійний захист.

28 березня 2018 року у  рамках  ІІ  Міжнародного  освітнього форуму “NeeEdu” кафедру відвідав Хосе Бенито Васкес Дорріо – віце-президент    міжнародної     організації   “Hand-on   Science Network”,    відомий   в   світи популяризатор  науки,  кандидат фізичних наук, фахівець усфері прикладної оптики.

 

Звідувач кафедри професор М.Д. Сахненко ознайомив Хосе Бенито Васкеса Дорріо

та  супроводжуючих  його  осіб  з  історією  кафедри  фізичної  хімії  та  її  нинішніми

успіхами  та  перспективами  у  світи  навчального  процесу  та  наукової  роботи.

29 травня 2017 року Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» відвідала делегація фахівців однієї з найбільших китайських компаній в сфері телекомунікацій Huawei. Мета візиту — знайомство з університетом і встановлення співпраці в науково-технічній сфері.

У складі іноземної делегації: президент Мінського і Київського дослідного центру Huawei Пен Цзюнь (Mr. Peng Jun), керівник Київського науково-дослідного центру Huawei Сяохе Лю (Mr. Xiaohu Liu), провідний інженер-теплотехнік Київського науково-дослідного центру Huawei Андрій Рассамакін.

Переговори з іноземними гостями провів проректор з науково-педагогічної роботи НТУ «ХПІ» доктор фізико-математичних наук Ельдар Велієв.

           

У науковій бібліотеці університету відбулася презентація діяльності компанії Huawei в сфері реалізації інноваційної програми. Свої розробки в галузі електрохімії, матеріалознавства, фізики напівпровідників, стратегічного управління представили також вчені ХПІ: Результати розробок в області електрохімічного дизайну функціональних матеріалів і покриттів були представлені в доповіді завідувача кафедри фізичної хімії Н.Д. Сахненко і професора кафедри загальної та неорганічної хімії М.В.Ведь.

Представники компанії. Huawei проявили інтерес до цієї розробки і після завершення офіційної зустрічі відвідали науково-дослідну лабораторію кафедри фізичної хімії, де ознайомилися із зразками матеріалів і покриттів.

В рамках візиту іноземні гості також відвідали кафедри матеріалознавства і фізичної хімії, лабораторію напівпровідників і напівпровідникового матеріалознавства кафедри теоретичної та експериментальної фізики НТУ «ХПІ».

ПОЗДОРОВЛЯЄМО

викладача-стажиста

ГАПОН Юліану Костянтинівну

 з успішним захистом кандидатської дисертації!

Бажаємо здоров’я, щастя та творчих успіхів!

ПОЗДОРОВЛЯЄМО

аспірантів кафедри фізичної хімії

Лагдан Інну і Сачанову Юлію,

 відзначених дипломами за 1 і 2 місце у секції «Хімічна інженерія»

Х Української наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених  з міжнародною участю «ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЬОГОДЕННЯ»

Шановні колеги!

 Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VII УКРАЇНСЬКОГО З’ЇЗДУ З ЕЛЕКТРОХІМІЇ «УЕЗ_2015» за участю закордонних вчених, який відбудеться 21–25 вересня 2015 на базі хімічного факультету Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» та Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

сайт з’їзду:  http://web.kpi.kharkov.ua/ues2015/

logo5