ОСВІТА

Кафедра бере участь у забезпеченні навчального процесу для студентів чотирьох факультетів університету. Курси для різних спеціальностей, зберігаючи загальний системний підхід, а саме викладання теоретичних засад поведінки хімічних систем і перебігу хімічних процесів адаптовані до потреб майбутніх професій студентів. Зважаючи на такий підхід, кафедра читає такі курси:

курс загальної хімії для студентів спеціальностей з напрямку «Мікро та наноелектроніка» (доц. А.В.Дженюк, доц. Руднєва С.І., доц. Поспєлов О.П.);

курси фізичної хімії і поверхневих явищ та дисперсних систем для майбутніх спеціалістів з напряму «Хімічна технологія» (проф. Сахненко М.Д., проф. Некрасов О.П., доц. Руднєва С.І., доц. Дженюк А.В., доц. Желавська Ю.А.));

курс фізичної і колоїдної хімії для студентів, які будуть працювати в харчовій промисловості (проф. Некрасов О.П., доц. Руднєва С.І., доц. Дженюк А.В.);

курс фізичної хімії дисперсних систем для майбутніх фахівців з екології (доц. Поспєлов О.П.); цей також доступний у дистанційній формі у центрі дистанційного навчання НТУ «ХПІ»;

курс фізичної хімії і колоїдної хімії для студентів з напрямку «Біотехнологія» (проф. Близнюк О.М.).

Освітянська діяльність кафедри включає постійне удосконалення та розвиток на сучасній основі методичних підходів організації навчального процесу та забезпеченню його методичними розробками. До цієї роботи залучені всі викладачі кафедри.

Кафедра веде наукові дослідження в галузі сучасних методів організації навчального процесу. Під керівництвом доц. Дженюка А.В. розроблено і впроваджено у навчальний процес метод циклічного тестування, який дає змогу контролювати, досліджувати і корегувати процес набуття знань.