Хрипунов Геннадій Семенович

Хрипунов Геннадій Семенович
Рік народження: 1963
Проректор, профессор, д.т.н.

Освіта:
Докторська дисертація на тему «Фізико-технологічні основи оптимізації плівкових сонячних елементів на основі сульфіду та телуриду кадмію» (2007 рік), спеціальність «Фізика твердого тіла»
Дісципліни, що викладаються:
1. Фізичне матеріалознавство для мікро- та наноелектроніки;
2. Методологія та організація наукових досліджень;
3. Сучасні методи виготовлення приладових наноструктур;
4. Оптичні методи контролю багатошарових наноструктур.
Область наукових інтересів:
Розробка прозорих та електропровідних шарів оксидів олова, цинку та індію. Оптимізація конструктивних рішень плівкових сонячних елементів на основі телуриду кадмію та диселеніду міді.
Кількість наукових публікацій: 115.