Переддипломна практика студентів денної та заочної форм навчання (2020/2021н.р.)

Переддипломна практика студентів заочної форми навчання

Терміни проведення: 

01.09.2020р. – 20.09.2020р.

Залік за результатами проведення переддипломної практики буде проводитись з 21.09.2020р. по 23.09.2020р.

При собі мати:
1. Оформлений щоденник з переддипломної практики (печатки підприємства і підпис відповідальної особи за проведення практики від підприємства).
2. Звіт про практику

Переддипломна практика студентів денної форми навчання
терміни проведення: 01.09.2020р. – 25.10.2020р.