Пам’ятка абітурієнту

📌 Конкурсні предмети для вступу на спеціальність 181 «Харчові технології»:

 💡 Українська мова (українська мова + література) – коефіцієнт 0,2

 💡 Математика – коефіцієнт 0,2

 💡 Хімія, біологія, фізика, іноземна мова, географія, історія України – коефіцієнт 0,5

 💡 Атестат – коефіцієнт 0,1

📌 НТУ «ХПІ» проводить набір на прискорені курси підготовки до ЗНО з таких предметів: математика, фізика, англійська мова, українська мова та література. Термін навчання 3 або 4 місяці. Слухачами підготовчих курсів можуть стати школярі, випускники коледжів, технікумів, шкіл минулих років з будь-якого міста України. Нові групи почнуть навчання 30 січня 2021 року. 

📌 Запрошує одинадцятикласників на Всеукраїнську олімпіаду для професійної орієнтації вступників 2021 року. Олімпіада проводиться у два тури (дистанційний та очний). Учасниками можуть стати абітурієнти, які бажають вступити на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності. Переможці II (очного) туру отримають до 20 додаткових балів до одного з предметів ЗНО.

Терміни проведення олімпіади:

 • I (дистанційний) тур — з 28 лютого по 04 квітня 2021 р.,
 • II (очний) тур — 25 квітня 2021 р. (неділя),
 • Опублікування результатів — 30 квітня 2021 року (п’ятниця).

Предмети, за якими проводиться олімпіада: українська мова та література, математика, фізика, історія України, англійська мова, хімія, біологія.

Детальну інформацію, а також завдання для I (дистанційного) туру можна знайти за посиланням: vstup.kpi.kharkov.ua

Відповіді необхідно надіслати на електронну адресу admission@khpi.edu.ua до 04 квітня 2021 року.

Учасники, які набрали не менше 75 балів зі 100 за підсумками I туру, переходять до II (очного) туру. Він відбудеться 25 квітня 2021 року в НТУ «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, вул. Кирпичова, 2).

Абітурієнти, які набрали не менше 90% балів у II турі, зможуть отримати до 20 додаткових балів з одного з конкурсних предметів ЗНО.

Результати будуть опубліковані на сайті http://vstup.kpi.kharkov.ua/admission/olimpiada-ntu-khpi-dlia-vstupnykiv/

Контакти:

+38 (066) 212-94-02, +38 (097) 067-00-79, +38 (057) 707-66-34,

+38 (073) 707-66-34, admission@khpi.edu.ua

Дізнатися корисну інформацію про Вступну кампанію 2021 року можна на сайті http://vstup.kpi.kharkov.ua/

📌 Перелік документів необхідних для вступу в 2021 році

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто ПРЕД’ЯВЛЯЄ оригінали:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за іспитами під час вступу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та/або єдиного фахового вступного випробування.

  Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2021 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказами № 560, № 697 відповідно.

  Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної державної бази з питань освіти про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник ДОДАЄ:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту (у визначених в Умовах прийому випадках);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

 

Для участі у вступному іспиті, творчому конкурсі на місця державного та регіонального замовлення на основі повної загальної середньої освіти, крім заяви на участь у творчому конкурсі (в електронному або паперовому вигляді за формою, визначеною приймальною комісією закладу вищої освіти), вступники подають копію документа, що посвідчує особу; фотокартку розміром 3 х 4 см; копію документа про повну загальну середню освіту або довідку закладу освіти про завершення її здобуття до 10 липня, копію документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті. Подання вступниками інших документів для участі у вступному іспиті, творчому конкурсі не є обов’язковим. Подання вступниками інших документів для участі у вступному іспиті, творчому конкурсі не є обов’язковим.

Вступники, які проходять вступні іспити, творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, оригіналу документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті та екзаменаційного листка з фотокарткою.

Вступник подає інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

 

Договір про навчання мають право підписувати:

 • абітурієнти віком від 18 років;
 • батьки або законні представники абітурієнта.

Зазвичай, законні представники — це батьки, усиновлювачі, опікуни чи інші особи, визначені законом.

У деяких випадках право підпису договору мають «представники» (особи, що діють по довіреності від імені батьків).

📌 Приймальна комісія інститута хімічних технологій та інженерії (ХТ) 

Аудиторія № 29 хімічного корпусу

Контактна інформація: 📞 (057) 7076-784  📞 (057) 7076-446 ✉ vstup.ihti@khpi.edu.ua