Північно-східний науковий центр НАН України і МОН України, в особі директора Волікова В.В. та Кафедра технологій переробки нафти, газу та твердого палива Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» уклали угоду, предметом якої є об’єднання Наукового та практичного потенціалів сторін угоди з метою Наукового супроводу заходів з реалізації державної політики у сферах Наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, науково-технічної експертизи, трансферу технологій, Науково-технічної інформації, запровадження прогресивних форм Наукового забезпечення учбового процесу.