Проект Освітньо-професійної програми “Технології переробки нафти, газу та твердого палива” 2024 р.

До уваги студентів, стейкхолдерів та академічної спільноти! Просимо всіх, хто зацікавлений в покращенні освітньо-професійної програми “Технології переробки нафти, газу та твердого палива” прийняти участь в обговоренні! Чекаємо на Ваші пропозиції та зауваження! 
Будь ласка, пропозиції та зауваження надсилайте на електронну скриньку –ivsaam@gmail.com

Освітньо-професійна програма “Технології переробки нафти, газу та твердого палива” 2023
2022 2020
Навчальний план 2023
2022
2020

Силабус дисципліни містить послiдовнiсть викладення змісту навчальної дисципліни, органiзацiйнi форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного i пiдсумкового контролю.
З  силабусами  можна ознайомитись за посиланням:
1.1 Загальна підготовка бакалавра
1.2. Спеціальна (фахова) підготовка бакалавра 
З положенням про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін у НТУ “ХПІ” можна ознайомитись за Посиланням.
Зі списком дисциплін вільного вибору можна ознайомитися нижче. 
2 Вибіркові компоненти освітньої програми
Практика.
Виробничу практику, як складову наскрізної практики, бакалаври проходять на 3-му курсі в 6-му семестрі, її тривалість визначається навчальним планом і складає 4 тижні. Виробнича практика починається на 39 тижні включно і закінчується на 42 тижні включно, обсяг  кредитів – ЄКТС – 6.

Переддипломну практику бакалаври проходять на 4-му курсі в 8-му семестрі, її тривалість визначається навчальним планом і складає 4 тижні. Виробнича практика починається на 35 тижні включно і закінчується на 38 тижні включно, обсяг  кредитів – ЄКТС – 6.
Силабус виробничої практики:
Силабус переддипломної практики: