Category: Без рубрики (page 1 of 8)

Канікули з Політехом

Під гаслом “Канікули з Політехом” 18.06.2021 р. відбулася в ZOOM онлайн-лекція “Світ нафти та нафтопродуктів”. Лектор д.т.н. Григоров А.Б. провів цікаву лекцію, яку відвідали багато зацікавлених учнів.

Захист бакалаврських робіт

Вітаємо випускників бакалаврів з успішним захистом дипломних робіт.

Канікули з Політехом 7.06.2021

Освіта Слобожанщини 21.05.2021

Засідання Вченої Ради НТУ “ХПІ” від 27.05.2021р

Вітаємо Дар’ю Юріївну Білець з отриманням диплому кандидата технічних наук.

Оголошення про захист докторської дисертації доц. Григорова Андрія Борисовича

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

11 лютого об 11 00 у конференц-залі Національної металургійної академії України на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.05 відбудеться публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.17.07 «Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів» доцента кафедри технологій переробки нафти, газу та твердого палива Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків) ГРИГОРОВА АНДРІЯ БОРИСОВИЧА

«НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ОТРИМАННЯ ПЛАСТИЧНИХ МАСТИЛ З ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ»

Науковий керівник: доктор технічних наук, старший науковий співробітник Чешко Федір Федорович, ДП «Український державний науково-дослідний
вуглехімічний інститут». вчений секретар

Офіційні опоненти:  доктор технічних наук, професор Бойченко Сергій Валерійович,
Національний авіаційний університет, професор кафедри хімії і хімічної технології, науковий керівник Українського науково-дослідного та навчального центру  хіммотології та сертифікації ПММ і ТР,
доктор технічних наук, професор Гринишин Олег Богданович,

Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри хімічної технології переробки нафти та газу

доктор технічних наук, доцент Малий Євген Іванович,
Національна металургійна академія України,
професор кафедри металургійного палива та вогнетривів

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці НМетАУ

26 жовтня 2020 року на кафедрі відновників та вогнетривів Національної металургійної академії України (м. Дніпро) відбувся розширений семінар за участі співробітників кафедри технології переробки нафти, газу та твердого палива НТУ «ХПІ» к.т.н. Григорова А.Б. та Білець Д.Ю., які представили матеріали дисертаційних робіт на здобуття наукового
рівня доктора та кандидата технічних наук. Після доповідей вони отримали обґрунтовані зауваження та практичні поради дніпровських колег. Одностайним рішенням дисертаційні роботи рекомендовані до захисту у відповідній спеціалізованої вченій раді НМетАУ. Зичимо успіхів!

Вітаємо бакалаврів з успішним захистом дипломних робіт!

З 17 по 19 червня на кафедрі Технології переробки нафти, газу та твердого палива відбувся захист дипломних робіт та проектів бакалаврів груп ХТ-316 та ХТ-316i. Студенти презентували цікаві проекти та наукові роботи та були оцінені екзаменаційною комісією на “Відмінно”

Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні технології переробки пальних копалин”

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/46512

Навчальна платформа IPL

На період карантину запрошуємо бажаючих приєданатись до навчальної платформи IPL, та поглибити свої знання у різних сферах нафтогазової промисловості

Older posts