Штат кафедри складають висококваліфіковані фахівці, які постійно підвищують свій професійний рівень. Підготовка інженерних кадрів проводиться відповідно до 4 рівнів акредитації за 2 східчастими навчальними планами. Навчальний курс проводиться на основі кредитно-модульної системи підготовки бакалаврів (1-4 курси; 8 семестрів)  і магістрів (5-6 курси; 4 семестри).

Починаючи з 2 курса студенти вивчають дисципліни спеціальності. Студенти всіх курсів беруть активну участь у науковій роботі, наукових конференціях і олімпіадах національного рівня. Разом з успішним навчанням студенти активно займаються спортом і беруть участь в інших заходах.

Колективом викладачів кафедри в 2017 році розроблені нові навчальні плани, які включають дисципліни фундаментального циклу:

Для бакалаврів

● Введення до спеціальності

● Фізика та хімія горючих копалин

● Основи технології переробки нафти та газу

● Основи технології переробки твердих горючих копалин

● Устаткування переробки твердих горючих копалин

●Устаткування переробки нафти та газу

●Фізика та хімія доменного виробництва

● Фізика та хімія палив, мастил, змащувальних 

● Системи автоматичного проектування

●Основи наукових досліджень

● Технологія вуглецевих матеріалів

Для  магістрів:

● АСУ ТП у хімічних виробництвах

● Проектування виробництв переробки горючих копалин і використання комп’ютерних технологій

● Сучасні технології переробки горючих копалин

● Матеріалознавство та захист від корозії встаткування виробництв

● Збір і підготовка нефто- та газопромислової продукції

● Метрологія, стандартизація, сертифікація

● Екологія виробництв галузі

● Синтез на базі горючих копалин

● Енергозбереження  в технології підготовки та переробки горючих копалин

Кафедра має потужну матеріальну базу – 2 добре оснащених навчальні та науково-дослідні лабораторії. Також лабораторні роботи з курсу «Основи технології переробки твердих горючих копалин» проводяться в «Українському державному науково-дослідному вуглехимическом інституті» (УХІН).Випускники кафедри всебічно підготовлені для роботи на коксохімічних і нафтопереробних підприємствах, електродному виробництві, науково-дослідних і проектних організаціях відповідних міністерств і відомств. Багато хто з випускників кафедри стали видатними практиками – керівниками підприємств, докторами наук, працівниками галузевих міністерств.

Див. також :

Навчальні дисципліни кафедри

Навчально-методичне забезпечення (у т.ч. робочі програми)

Лабораторний практикум