Штат кафедри складають висококваліфіковані фахівці, які постійно підвищують свій професійний рівень. Підготовка інженерних кадрів проводиться відповідно до 4 рівня акредитації. Навчальний процес проводиться на основі кредитно-модульної системи підготовки бакалаврів (1-4 курси; 8 семестрів)  і магістрів (5-6 курси; 4 семестри).

Починаючи з 2 курсу студенти вивчають дисципліни спеціальності. Студенти всіх курсів беруть активну участь у науковій роботі, наукових конференціях і олімпіадах національного рівня. Разом з успішним навчанням студенти активно займаються спортом і беруть участь в інших заходах.

На кафедрі навчаються не тільки студенти з України, а також студенти з Туркменістану, Азербайджану, Іраку, Конго, Єгипту, Анголи, Сирії, Нігерії, Лівану, Йорданії, Танзанії, Туреччини, Узбекистану, Судану та ін. Навчальні дисципліни викладаються українською та англійською мовами.

Основні дисципліни:

Для бакалаврів

● Вступ до спеціальності

● Фізика та хімія горючих копалин

● Основи технології переробки нафти та газу

● Основи технології переробки твердих горючих копалин

●Основи проектування виробництв переробки горючих копалин

● Устаткування переробки твердих горючих копалин

●Устаткування переробки нафти та газу

●Альтернативні види палива

● Фізика та хімія палив, олив, мастил

● Системи автоматичного проектування

●Основи наукових досліджень

● Технологія вуглецевих матеріалів

Для  магістрів:

● Проектування виробництв переробки горючих копалин 

● Сучасні технології переробки горючих копалин

● Матеріалознавство та захист від корозії устаткування виробництв

● Збір і підготовка нефто- та газопромислової сировини

● Якість сировини та продукції виробництва

● Природоохоронні системи в галузі

● Класифікація горючих копалин

● Синтез на базі горючих копалин

● Рециклінг та ресурсозбереження в галузі

Кафедра має потужну матеріальну базу – 2 добре оснащених навчальні та науково-дослідницькі лабораторії. Також лабораторні роботи з курсу «Основи технології переробки твердих горючих копалин» проводяться в «Українському державному науково-дослідному вуглехімічному інституті» (УХІН). Випускники кафедри всебічно підготовлені для роботи на коксохімічних і нафтопереробних підприємствах, електродному виробництві, науково-дослідних і проектних організаціях відповідних міністерств і відомств. Багато хто з випускників кафедри стали видатними практиками – керівниками підприємств, докторами наук, працівниками галузевих міністерств.