Навчальний посібник

Шульга І.В. Основи технології коксування вугілля: посібник [Електронний ресурс] / І.В. Шульга,  Д.В. Мірошниченко, О.В. Богоявленська – Харків-Тернопіль: НТУ «ХПІ», Видавництво «Крок», 2022. – 128 с.

Шульга І.В. Фізика та хімія твердих горючих копалин: посібник [Електронний ресурс] / І.В. Шульга, Д.В. Мірошниченко. – Харків-Тернопіль: НТУ «ХПІ», Видавництво «Крок», 2022. – 212 с.

Мірошниченко Д.В. Методи контролю якості твердих вуглецевих матеріалів: посібник [Електронний ресурс] / Д.В. Мірошниченко, І.В. Шульга, Д.Ю. Білець, І.В. Сінкевич – Харків-Тернопіль: НТУ «ХПІ», Видавництво «Крок», 2022. – 228 с.

Шульга І.В. Устаткування підприємств з переробки твердих горючих копалин: посібник [Електронний ресурс] / І.В. Шульга, Д.В. Мірошниченко. – Харків-Тернопіль: НТУ «ХПІ», Видавництво «Крок», 2022. – 209 с.

Григоров А. Б. Зберігання нафти та нафтопродуктів в умовах нафтобаз : навч посібник / А. Б. Григоров ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : Крок, 2022. – 184 с.

Шульга І.В., Мірошниченко Д.В. Розрахунок і проєктування обладнання вуглепідготовчих і коксових цехів коксохімічних виробництв, ТОВ «Планета-Прінт», Харків. 2020. 320 с.

Методичні вказівки

Григоров  А. Б,, Тульська  А. Г.  Методичні вказівки з виконання випускної кваліфікаційної роботи “Проект установки піролізу етанової фракції” : для студентів ден. та заоч. форм навчання освіт. ступеня “бакалавр” спец. 161 “Хімічні технології та інженерія” ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2022. – 32 с.

Григоров  А. Б., Тульська  А. Г. Методичні вказівки з виконання випускної кваліфікаційної роботи “Проект магістрального трубопроводу нафтобази” : для студентів ден. та заоч. форм навчання освіт. ступеня “бакалавр” спец. 161 “Хімічні технології та інженерія”; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2022. – 38 с.

Григоров А.Б., Сінкевич І.В., Мардупенко О.О. Методичні вказівки з виконання випускної кваліфікаційної роботи «Проект вузла одоризації на газорозподільній станції» для студентів денної та заочної форм навчання освітнього ступеня бакалавр спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія». Харків : НТУ «ХПІ», 2022. – 37 с.

Григоров А.Б., Сінкевич І.В., Мардупенко О.О. Методичні вказівки з виконання випускної кваліфікаційної роботи «Проект установки зневоднення та знесолення нафти» для студентів денної та заочної форм навчання освітнього ступеня бакалавр спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія».  Харків : НТУ «ХПІ», 2022. – 35 с.

Григоров А.Б., Сінкевич І.В., Мардупенко О.О. Методичні вказівки з виконання випускної кваліфікаційної роботи «Проект установки очищення природного газу від кислих компонентів» для студентів денної та заочної форм навчання освітнього ступеня бакалавр спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія». Харків : НТУ «ХПІ», 2022. – 34 с.