Навчальний посібник

Григоров А. Б. Фізика і хімія палив, олив, мастил : Навч. посібник [Електронний ресурс]/ А. Б. Григоров ; НТУ “ХПІ”. – Харків–Тернопіль : Крок, 2023. – 169 с.

Лаврова І.О. Великі наукові ідеї, які змінили Світ: навч. посіб. до циклу уроків міждисциплінарного освітнього проекту «Великі наукові ідеї, які змінили Світ» / Мінакова К.О., Петров С.О., Радогуз С.А., Сокол Є.І., Матюхов Д.В., Білик С.Ю., Ліньков О.Ю., Іванова М.С., Басова Є.В., Скидан Н.П., Кіріченко М.В., Данильченко Д.О., Костусяк В.В., Лебедєв В.В., Вировець С.В., Чепелюк О.О., Анан’єва В.В., Циганков О.В., Лаврова І.О., Тихомирова Т.С., Гетта О.С., Пустовойтов П.Є. – Харків: НТУ «ХПІ», 2022. – 220 с.

Шульга І.В. Основи технології коксування вугілля: посібник [Електронний ресурс] / І.В. Шульга,  Д.В. Мірошниченко, О.В. Богоявленська – Харків-Тернопіль: НТУ «ХПІ», Видавництво «Крок», 2022. – 128 с.

Шульга І.В. Фізика та хімія твердих горючих копалин: посібник [Електронний ресурс] / І.В. Шульга, Д.В. Мірошниченко. – Харків-Тернопіль: НТУ «ХПІ», Видавництво «Крок», 2022. – 212 с.

Мірошниченко Д.В. Методи контролю якості твердих вуглецевих матеріалів: посібник [Електронний ресурс] / Д.В. Мірошниченко, І.В. Шульга, Д.Ю. Білець, І.В. Сінкевич – Харків-Тернопіль: НТУ «ХПІ», Видавництво «Крок», 2022. – 228 с.

Шульга І.В. Устаткування підприємств з переробки твердих горючих копалин: посібник [Електронний ресурс] / І.В. Шульга, Д.В. Мірошниченко. – Харків-Тернопіль: НТУ «ХПІ», Видавництво «Крок», 2022. – 209 с.

Григоров А. Б. Зберігання нафти та нафтопродуктів в умовах нафтобаз : навч посібник / А. Б. Григоров ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : Крок, 2022. – 184 с.

Григоров А.Б. Методи визначення якості нафти та нафтопродуктів : навчальний посібник / А.Б. Григоров, І.В. Сінкевич, І.О. Лаврова, О.О.Мардупенко  – Х : НТУ «ХПІ», 2021. – 146 с.

Шульга І.В., Мірошниченко Д.В. Розрахунок і проєктування обладнання вуглепідготовчих і коксових цехів коксохімічних виробництв, ТОВ «Планета-Прінт», Харків. 2020. 320 с.

Курс лекцій

Григоров А. Б. Курс лекцій з навчальної дисципліни “Вступ до спеціальності. Ознайомча практика” [Електронний ресурс] : для студентів ден. та заоч. форм навчання освітнього ступеня “бакалавр” спец. 161 “Хімічні технології та інженерія” / А. Б. Григоров ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2023. – 116 с.

Григоров А. Б. Курс лекцій з навчальної дисципліни “Рециклінг та ресурсозбереження в галузі” [Електронний ресурс] : для студентів ден. та заоч. форм навчання освіт. рівня “магістр” спец. 161 “Хімічні технології та інженерія” / А. Б. Григоров ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2023. – 123 с.

Григоров А. Б. Курс лекцій з навчальної дисципліни “Сучасні технології переробки горючих копалин” [Електронний ресурс] : для студентів ден. та заоч. форм навчання освітнього рівня “магістр” спец. 161 “Хімічні технології та інженерія” / А. Б. Григоров ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2023. – 137 с.

Методичні вказівки

Григоров  А. Б,, Тульська  А. Г.  Методичні вказівки з виконання випускної кваліфікаційної роботи “Проект установки піролізу етанової фракції” : для студентів ден. та заоч. форм навчання освіт. ступеня “бакалавр” спец. 161 “Хімічні технології та інженерія” ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2022. – 32 с.

Григоров  А. Б., Тульська  А. Г. Методичні вказівки з виконання випускної кваліфікаційної роботи “Проект магістрального трубопроводу нафтобази” : для студентів ден. та заоч. форм навчання освіт. ступеня “бакалавр” спец. 161 “Хімічні технології та інженерія”; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2022. – 38 с.

Григоров А.Б., Сінкевич І.В., Мардупенко О.О. Методичні вказівки з виконання випускної кваліфікаційної роботи «Проект вузла одоризації на газорозподільній станції» для студентів денної та заочної форм навчання освітнього ступеня бакалавр спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія». Харків : НТУ «ХПІ», 2022. – 37 с.

Григоров А.Б., Сінкевич І.В., Мардупенко О.О. Методичні вказівки з виконання випускної кваліфікаційної роботи «Проект установки зневоднення та знесолення нафти» для студентів денної та заочної форм навчання освітнього ступеня бакалавр спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія».  Харків : НТУ «ХПІ», 2022. – 35 с.

Григоров А.Б., Сінкевич І.В., Мардупенко О.О. Методичні вказівки з виконання випускної кваліфікаційної роботи «Проект установки очищення природного газу від кислих компонентів» для студентів денної та заочної форм навчання освітнього ступеня бакалавр спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія». Харків : НТУ «ХПІ», 2022. – 34 с.