Кафедра технології переробки нафти, газу та твердого палива НТУ “ХПІ”