Завідуюча навчальною лабораторією

    Закінчила НТУ “ХПІ” за спеціальністю “Технологія палива та вуглецевих матеріалів”, отримала диплом спеціаліста. На сьогодняшній день є висококваліфікованим спеціалістом, завідуючою начальною лабораторією кафедри та готує до захисту кандидатську дисертацію

Профіль в Google Scholar

E-mail: bilets@kpi.kharkov.ua