DIGITAL CAMERA

Науковий ступень: кандидат технічних наук; доктор філософії за напрямком “технічні науки”
Наукове звання: доцент
Посада: завідувач коксовим відділом УХІНу.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Наукові ступені:

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.17.07 «Хімічна технологія палива та газу» (1991 р.),

доктор філософії за напрямком «технічні науки» (2010 р.).

Наукові звання:

старший науковий співробітник за спеціальністю 05.17.07 «Хімічна технологія палива та газу» (1995 р.);

доцент по кафедрі хімії, екології та технології виробництва (1996 р.).

         Закінчив з відзнакою ХПІ в 1984 р. за фахом «Хімічна технологія твердого палива». В роки навчання – іменний стипендіат.

         З 1984 р. – інженер, молодший науковий співробітник (1985-1991), науковий співробітник (1992-1993), старший науковий співробітник (1993), провідний науковий співробітник (1994-2000), заступник завідуючого (2000-2005), з 2006 – завідуючий коксовим відділом Державного підприємства «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут» (ДП УХІН).

         1994-1995 – викладач, 1995 – 1997 р. – доцент кафедри хімії, екології та технології виробництва Харківського державного економічного університету, з 1998 р. – доцент кафедри технології палива та вуглецевих матеріалів НТУ ХПІ, 2001-2005 р. – доцент кафедри економіки підприємства Національного фармацевтичного університету, з 2017 р. – доцент кафедри процесів та апаратів хіміко-фармацевтичного виробництва цього ж університету.

         1991 р. – захистив кандидатську дисертацію, 1995 р. – присуджене вчене звання старшого наукового співробітника, 1996 р. – доцента, 2010 р. – присвоєний науковий ступень доктора філософії, 2013 р. – присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки за роботу «Ресурсозберігаючі технології металургійного виробництва на основі використання українського вугілля».

         Автор 411 наукових праць, в тому числі 3 монографій, 5 національних стандартів, 6 галузевих нормативних документів, 25 патентів, 32 навчальних посібники, 241 статті, 99 наукових звітів.

         Напрямки наукових досліджень:

         Термохімічні технології отримання з вугілля замінників продуктів переробки нафти і природного газу (термоліз, газифікація, напівкоксування).

         Нові технології коксування (без уловлювання хімічних продуктів, формований кокс).

         Удосконалення виробничої технології отримання коксу.

         Використання коксу в доменному процесі.

         Енергозбереження в коксохімічному виробництві.