Науковий ступень: кандидат технічних наук

Посада: старший викладач

Профіль в Google Scholar

E-mail: algen@kpi.kharkov.ua

Закінчила НТУ “ХПІ” за спеціальності “Технічна електрохімія”

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію, присвячену електролізу з деполяризацією, що реалізується з використанням графітових електродних матеріалів. З 2014 року -асистент, з 2016 – старший викладач кафедри “Технології переробки нафти, газу та твердого палива”

Дисципліни, що викладаюиться:

“Фізика та хімія горючих копалин”

“Системи автоматизованого проектування” (з використанням системи AutoCAD)

“Сучасні технології підготовки та очищення нафто- та газопромислової продукції”