2022 рік.

Шевченко Кирило Володимирович
Науковий ступінь: доктор філософії 161 –Хімічні технології та інженерія.
Тема дисертації: “Технологія компонентів моторних та котельних палив з вторинної полімерної сировини”.
Диплом ДР №004329 від 29.04.2022 р.
Науковий керівник – д.т.н., доц. Григоров А.Б.

2021 рік.

Григоров Андрій Борисович
Науковий ступінь: доктор технічних наук 05.17.07-хімічна технологія палива та паливно-мастильних матеріалів (161 –Хімічні технології та інженерія)
Тема дисертації:  «Науково-практичні основи отримання пластичних мастил з вторинної сировини»
Диплом ДД№011159, 15 квітня 2021р.
Науковий консультант – д.т.н., с.н.с. Чешко Ф.Ф.
Білець Дар’я Юріївна
Науковий ступінь: кандидат технічних наук 05.17.07-хімічна технологія палива та паливно-мастильних матеріалів (161 –Хімічні технології та інженерія).
Тема дисертації: «Газифікація полідисперсних систем кам’яновугільного походження».
Диплом ДК №059867 від 15.04.2021.
Науковий керівник – д.т.н., проф. Мірошниченко Д.В.
Мардупенко Олексій Олександрович.
Науковий ступінь: доктор філософії 161 –Хімічні технології та інженерія.
Тема дисертації: “Технологія бітумних матеріалів за функціональними властивостями”.
Диплом ДР №002162 від 03.09.2021.
Науковий керівник – д.т.н., доц. Григоров А.Б.
Фатенко Сергій Валентинович
Науковий ступінь: доктор філософії 161 –Хімічні технології та інженерія.
Тема дисертації “Коксування вугільних шихт з підвищеним вмістом газового вугілля”. 
Диплом № ДР002163 від 03.09.2021 р. 
Науковий керівник  – д.т.н., проф. Мірошниченко Д.В.
Мирошниченко Ігор Володимирович
Науковий ступінь: доктор філософії 161 –Хімічні технології та інженерія.
Тема дисертації “Вплив сировинних та технологічних факторів на теплоту згоряння коксу”. 
Диплом №ДР 002164 від 03.09.2021 р.
 Науковий керівник – д.т.н., проф. Мірошниченко Д.В.