м. Харків, вул. Кирпичова, 2, Навчальний корпус №2 (У2), 4-й поверх (410 аудиторія)

(057) 707-64-31, (057) 707-65-75

Кафедра геометричного моделювання та комп'ютерної графіки

  • Галузь — «Інформаційні технології»
  • Спеціальність — «Комп'ютерні науки та інформаційні технології»
  • Спеціалізація — «Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології»
CorelDraw

CorelDraw - векторний редактор для графічного дизайну.

CorelDraw

Adobe Photoshop - професійний растровий графічний редактор.

CorelDraw

Visual Studio - повнофункціональне інтегроване середовище розробки для створення програмного забезпечення для ОС Windows, Android і IOS, а також веб-додатків і хмарних служб.

CorelDraw

КОМПАС-3D - багатофункціональна система тривимірного моделювання.

CorelDraw

JavaScript - прототипно-орієнтована сценарна мова програмування.

CorelDraw

PHP - скриптова мова загального призначення, інтенсивно застосовується для розробки веб-додатків.

CorelDraw

MySQL - вільна реляційна система управління базами даних.

CorelDraw

HTML - мова для структурування та подання вмісту всесвітньої павутини.

Бакалаври

Бакалаври 122

Обов’язкові освітні компоненти  
  Загальна підготовка
ЗП 1 Історія та культура України Силабус РПНД НМК
ЗП 2 Українська мова (професійного спрямування) Силабус РПНД НМК
ЗП 3 Іноземна мова Силабус РПНД НМК
ЗП 4 Філософія Силабус РПНД НМК
ЗП 5 Правознавство Силабус РПНД НМК
ЗП 6 Історія науки і техніки Силабус РПНД НМК
ЗП 7 Екологія Силабус РПНД НМК
ЗП 8 Фізика Силабус РПНД НМК
ЗП 9 Математичний аналіз. Ч.1 Силабус РПНД НМК
ЗП 10 Математичний аналіз. Ч.2 Силабус РПНД НМК
 
 
1.2 Спеціальна (фахова) підготовка
 
СП 1 Вступ за спеціальністю. Ознайомча практика Силабус РПНД НМК
СП 2 Аналітична геометрія Силабус РПНД НМК
СП 3 Лінійна алгебра Силабус РПНД НМК
СП 4 Програмування Силабус РПНД НМК
СП 5 Об’єктно-орієнтоване програмування Силабус РПНД НМК
СП 6 Дискретна математика Силабус РПНД НМК
СП 7 Архітектура обчислювальних систем Силабус РПНД НМК
СП 8 Операційні системи та засоби комп’ютерної безпеки Силабус РПНД НМК
СП 9 Математична логіка, теорія алгоритмів та структури даних Силабус РПНД НМК
СП 10 Технології програмування Силабус РПНД НМК
СП 11 Теорія ймовірностей Силабус РПНД НМК
СП 12 Обчислювальні методи Силабус РПНД НМК
СП 13 Організація баз даних Силабус РПНД НМК
СП 14 Математична  статистика Силабус РПНД НМК
СП 15 Комп’ютерні мережі та розподілені обчислення Силабус РПНД НМК
СП 16 Методи оптимізації Силабус РПНД НМК
СП 17 Моделювання та реверс-інжинірінг на основі даних Силабус РПНД НМК
СП 18 Технології анімації та рендерінгу Силабус РПНД НМК
СП 19 Математичні методи теорії штучного інтелекту Силабус РПНД НМК
СП 20 Інтелектуальний аналіз даних Силабус РПНД НМК
СП 21 Системний аналіз Силабус РПНД НМК
СП 22 Економічний аналіз Силабус РПНД НМК
 
2 Вибіркові освітні компоненти
 
2.1 Профільна підготовка
2.1.1 Профільований пакет  дисциплін 03 “Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології”
 
ВП3.1 Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка Силабус РПНД НМК
ВП3.2 Основи графічної композиції у віртуальному середовищі Силабус РПНД НМК
ВП3.3 Геометричне моделювання в конструюванні технічних об’єктів Силабус РПНД НМК
ВП3.4 Основи геометричного та математичного моделювання в комп’ютерній графіці Силабус РПНД НМК
ВП3.5 Комп’ютерна графіка та веб-дизайн Силабус РПНД НМК
ВП3.6 Серверні додатки зберігання даних Силабус РПНД НМК
ВП3.7 Інтернет-технології комп’ютерної графіки та анімації Силабус РПНД НМК
ВП3.8 Основи створення графічних додатків Силабус РПНД НМК
ВП3.9 Проєктна робота Силабус РПНД НМК
ВП3.10 Основи гейм-дизайну Силабус РПНД НМК
ВП3.11 Методологія дослідження систем Силабус РПНД НМК