м. Харків, вул. Кирпичова, 2, Навчальний корпус №2 (У2), 4-й поверх (410 аудиторія)

(057) 707-64-31, (057) 707-65-75

Кафедра геометричного моделювання та комп'ютерної графіки

  • Галузь — «Інформаційні технології»
  • Спеціальність — «Комп'ютерні науки та інформаційні технології»
  • Спеціалізація — «Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології»
CorelDraw

CorelDraw - векторний редактор для графічного дизайну.

CorelDraw

Adobe Photoshop - професійний растровий графічний редактор.

CorelDraw

Visual Studio - повнофункціональне інтегроване середовище розробки для створення програмного забезпечення для ОС Windows, Android і IOS, а також веб-додатків і хмарних служб.

CorelDraw

КОМПАС-3D - багатофункціональна система тривимірного моделювання.

CorelDraw

JavaScript - прототипно-орієнтована сценарна мова програмування.

CorelDraw

PHP - скриптова мова загального призначення, інтенсивно застосовується для розробки веб-додатків.

CorelDraw

MySQL - вільна реляційна система управління базами даних.

CorelDraw

HTML - мова для структурування та подання вмісту всесвітньої павутини.

Магістри

МАГІСТРИ 122

 

Обов’язкові освітні компоненти  
1 Обов’язкові освітні компоненти
1.1 Загальна підготовка
   
ЗП 1 Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами Силабус РПНД НМК
ЗП 2 Інтелектуальна власність Силабус РПНД НМК
ЗП 3 Безпека праці та професійної діяльності Силабус РПНД НМК
 
1.2 Спеціальна (фахова) підготовка
   
СП1 Оcнови наукових досліджень Силабус РПНД НМК
СП2 Сучасні методи математичного та комп’ютерного моделювання (англ.) Силабус РПНД НМК
СП3 Інтелектуальний аналіз даних Силабус РПНД НМК
СП4 Візуалізація даних Силабус РПНД НМК
СП5 Сучасні Web технології Силабус РПНД НМК
2 Вибіркові освітні компоненти
2.1 Профільна підготовка
2.1.1 Профільований пакет  дисциплін 03 “Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології”
   
ВП1.1 Геометричне моделювання об’єктів, явищ і процесів Ч.1 Силабус РПНД НМК
ВП1.2 Обчислювальна візуалізація Силабус РПНД НМК
ВП1.3 Геометричне моделювання об’єктів, явищ і процесів Ч.2 Силабус РПНД НМК
ВП1.4 Моделювання спеціальних ефектів в комп’ютерній графіці Силабус РПНД НМК
2.2 Дисципліни вільного вибору профільної підготовки
   
ВВП1 Моделювання в CAЕ системах Силабус РПНД НМК
ВВП2 Методи обчислювального експерименту Силабус РПНД НМК
ВВП3 Графіка в комп’ютерному моделюванні систем Силабус РПНД НМК
ВВП4 Обчислювальний інтелект Силабус РПНД НМК
ВВП5 Системи автоматичного і автоматизованого управління Силабус РПНД НМК
ВВП6 Методи конструювання об’єктів в комп’ютерних системах Силабус РПНД НМК