м. Харків, вул. Кирпичова, 2, Навчальний корпус №2 (У2), 4-й поверх (410 аудиторія)

(057) 707-64-31, (057) 707-65-75

Кафедра геометричного моделювання та комп'ютерної графіки

  • Галузь — «Інформаційні технології»
  • Спеціальність — «Комп'ютерні науки та інформаційні технології»
  • Спеціалізація — «Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології»
CorelDraw

CorelDraw - векторний редактор для графічного дизайну.

CorelDraw

Adobe Photoshop - професійний растровий графічний редактор.

CorelDraw

Visual Studio - повнофункціональне інтегроване середовище розробки для створення програмного забезпечення для ОС Windows, Android і IOS, а також веб-додатків і хмарних служб.

CorelDraw

КОМПАС-3D - багатофункціональна система тривимірного моделювання.

CorelDraw

JavaScript - прототипно-орієнтована сценарна мова програмування.

CorelDraw

PHP - скриптова мова загального призначення, інтенсивно застосовується для розробки веб-додатків.

CorelDraw

MySQL - вільна реляційна система управління базами даних.

CorelDraw

HTML - мова для структурування та подання вмісту всесвітньої павутини.

Увага! Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 2014/2015

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1193 від 21.10.2014 р. “Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2014/2015 навчальному році” Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” затверджено базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі науки “Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка” (див. додаток 2 до наказу, п. 22).
Запрошуємо студентів Вашого навчального закладу взяти участь у ІІ турі конкурсу.
Для участі у конкурсі просимо Вас до 26 січня 2015 року (за поштовим штемпелем) надіслати наукові студентські роботи переможців І-го туру конкурсу Вашого ВНЗ.

Конкурс проводиться за такими спеціальностями::
• Прикладна геометрія, інженерна графіка;
• Технічна естетика;
• Ергономіка.
З кожної із зазначених спеціальностей дозволяється надіслати не більше, ніж 3 роботи (максимальна загальна кількість від ВНЗ – 9 робіт). Студентські наукові роботи мають відповідати вимогам, визначеним наказом МОНмолодьспорту України № 202 від 21.02.2012 р. та наказом МОН України № 1193 від 21.10.2014 р.

Внимание! Всеукраинский конкурс студенческих научных работ 2014/2015

На основании приказа Министерства образования и науки Украины № 1193 от 21.10.2014 г. “О проведении Всеукраинского конкурса студенческих научных работ по естественным, техническим и гуманитарным наукам в 2014/2015 учебном году” Национальный технический университет “Харьковский политехнический институт” утвержден базовым вузом по проведению II-го тура Всеукраинского конкурса студенческих научных работ в области науки “Прикладная геометрия, инженерная графика и эргономика” (см. приложение 2 к приказу, п. 22).
Приглашаем студентов Вашего учебного заведения принять участие во II туре конкурса. Для участия в конкурсе просим Вас до 26 января 2015 года (по почтовому штемпелю) направить научные студенческие работы победителей i-го тура конкурса Вашего ВУЗА.

Конкурс проводится по следующим специальностям::
• Прикладная геометрия, инженерная графика;
• Техническая эстетика;
• Эргономика.
По каждой из указанных специальностей разрешается прислать не более, чем 3 работы (максимальное общее количество от ВУЗОВ – 9 работ). Студенческие научные работы должны соответствовать требованиям, определенным приказом Мон Украины № 202 от 21.02.2012 г. и приказом МОН Украины № 1193 от 21.10.2014 г.

Регіональний етап студентської олімпіади по САПР системам

Диплом

24 вересня 2014 року в НТУ «ХПІ» на кафедрі ТММ відбувся регіональний етап студентської олімпіади по САПР системам CAD-OLYMP 2014. Вітаємо студента кафедри ГМКГ Горбатенко Д.В. (МТ-49) за 2-ге місто в олімпіаді CAD-OLYMP 2014 (керівники: доц. каф. ГМКГ Середа І.В., ст. викл. каф. ГМКГ Бережний В.О.).

Региональный этап студенческой олимпиады по САПР системам

Диплом

24 сентября 2014 года в НТУ «ХПИ» на базе кафедры ТММ был проведён региональный этап студенческой олимпиады по САПР системам CAD-OLYMP 2014. Поздравляем студента кафедры ГМКГ Горбатенко Д.В. (МТ–49) за 2-ое место в олимпиаде CAD-OLYMP 2014 (руководители: доц. каф. ГМКГ Середа И.В., ст. преп. каф. ГМКГ Бережной В.А.).

Защита дипломов бакалавра 23 июня 2014

Защита дипломов бакалавра студентов 4-го курса кафедры ГМКГ состоится в 11 утра 23 июня 2014 на кафедре ГМКГ в 602 Б аудитории. Приглашаем всех желающих.

Захист дипломів бакалавра 23 червня 2014

Захист дипломів бакалавра студентів 4-го курсу кафедри ГМКГ відбудеться о 11-ій ранку 23 червня 2014 на кафедрі ГМКГ в 602 Б аудиторії. Запрошуємо всіх бажаючих.

Преподаватели кафедры ГМКГ в ТОП-100 ведущих преподавателей технологий «Autodesk»

Согласно официальным результатам открытого конкурса «Историй успеха» компании «Autodesk»  преподаватели кафедры ГМКГ доцент, к.т.н. Савченко Лидия Митрофановна и доцент, к.т.н. Воронцова Дарья Владимировна вошли в «ТОП-100 ведущих преподавателей технологий Autodesk» за профессиональное и эффективное использование продукта Autodesk Maya в учебном процессе.

AutodeskCIS_TheBestTeachers_Результаты конкурсного отбора-2014

Викладачі кафедри ГМКГ в ТОП-100 провідних викладачів технологій «Autodesk»

Згідно з офіційними результатами відкритого конкурсу «Історій успіху» компанії «Autodesk» викладачі кафедри ГМКГ доцент, к.т.н. Савченко Лідія Митрофанівна і доцент, к.т.н. Воронцова Дарья Володимирівна увійшли до «ТОП-100 провідних викладачів технологій Autodesk» за професійне і ефективне використання продукту Autodesk Maya в учбовому процесі.

AutodeskCIS_TheBestTeachers_Результаты конкурсного отбора-2014

День открытых дверей 30 марта 2014

День открытых дверей 30 марта 2014 в 10.00 в Спортивном комплексе “ПОЛИТЕХНИК” НТУ “ХПИ”. Произойдёт встреча с руководителями НТУ ХПИ, общение с ректором, проректорами, деканами, заведующими кафедр и работниками приёмной комиссии. Абитуриенты получат полную информацию о университете в целом, о факультетах и специальностях, условия обучения, а также особенности правил прийома в НТУ ХПИ в 2014 году.

День відкритих дверей 30 березня 2014

День відкритих дверей 30 березня 2014 в 10.00 в Спортивному комплексі “ПОЛІТЕХНІК” НТУ “ХПІ”. Відбудеться зустріч з керівниками НТУ ХПІ, спілкування з ректором, проректорами, деканами, завідувачами кафедр та працівниками приймальної комісії. Абітурієнти отримають вичерпну інформацію про університет в цілому, про факультети і спеціальності, умови навчання та особливості правил прийому до НТУ ХПІ в 2014 році.