м. Харків, вул. Кирпичова, 2, Навчальний корпус №2 (У2), 4-й поверх (410 аудиторія)

(057) 707-64-31, (057) 707-65-75

Кафедра геометричного моделювання та комп'ютерної графіки

  • Галузь — «Інформаційні технології»
  • Спеціальність — «Комп'ютерні науки та інформаційні технології»
  • Спеціалізація — «Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології»
CorelDraw

CorelDraw - векторний редактор для графічного дизайну.

CorelDraw

Adobe Photoshop - професійний растровий графічний редактор.

CorelDraw

Visual Studio - повнофункціональне інтегроване середовище розробки для створення програмного забезпечення для ОС Windows, Android і IOS, а також веб-додатків і хмарних служб.

CorelDraw

КОМПАС-3D - багатофункціональна система тривимірного моделювання.

CorelDraw

JavaScript - прототипно-орієнтована сценарна мова програмування.

CorelDraw

PHP - скриптова мова загального призначення, інтенсивно застосовується для розробки веб-додатків.

CorelDraw

MySQL - вільна реляційна система управління базами даних.

CorelDraw

HTML - мова для структурування та подання вмісту всесвітньої павутини.

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 2015/2016

Підсумкова науково-практична конференція Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2015/2016 з галузі науки «Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка» пройшла в НТУ ХПІ 14-18 березня 2016р. Поздоровляємо студентів нашої спеціальності: МТ-43 (Шестерикова Н.П., Доля Д.В.) , МТ41с (Вдовикін Б.Б., Скоробогатько М.В.), МТ41м (Кільпякова В.Є., Тарасенко Р.О., Корнійчук А.В. ) з отриманням призових дипломів!!!

Вдовикін Доля Кільпякова Корнійчук Скоробогатько Тарасенко Шестерикова

____________________________________________________________________________________________________

Всеукраїнський конкурс 2015/2016

Всеукраинский конкурс студенческих научных работ 2015/2016

Итоговая научно-практическая конференция Всеукраинского конкурса студенческих научных работ по естественным, техническим и гуманитарным наукам 2015/2016 по направлению науки «Прикладная геометрия, инженерная графика и эргономика» прошла в НТУ ХПИ 14-18 марта 2016г. Поздравляем студентов нашей специальности: МТ-43 (Шестерикова Н.П., Доля Д.В.) , МТ41с (Вдовыкин Б.Б., Скоробогатько Н.В.), МТ41м (Кильпякова В.Е., Тарасенко Р.А., Корнийчук А.В. ) с получением призовых дипломов!!!

ШестериковаДоляВдовикінСкоробогатькоКорнійчукКільпяковаТарасенко

_________________________________________________________________

День відкритих дверей МТ факультету 27 лютого 2016

1Механіко-технологічний факультет НТУ “ХПІ” та кафедра Геометричного моделювання та комп’ютерної графіки запрошує Вас на День відкритих дверей, який відбудеться в суботу 27 лютого 2016 року в конференц-залі бібліотеки НТУ «ХПІ» (63 ауд., Нова бібліотека). Початок заходу о 11-00.

Ви зможете поспілкуватися з керівництвом МТ факультету і кафедри ГМКГ, з викладачами та співробітниками приймальної комісії, отримати відповіді на всі запитання та рекламно-інформаційну продукцію.

Довідки за телефоном: (057) 707-64-37 кафедра ГМКГ, (057) 707-66-53 деканат МТ.

День открытых дверей МТ факультета 27 февраля 2016

1Механико-технологический факультет НТУ “ХПИ” и кафедра Геометрического моделирования и компьютерной графики приглашает Вас на День открытых дверей, который состоится в субботу 27 февраля 2016 года в конференц-зале библиотеки НТУ «ХПИ» (63 ауд., Новая библиотека). Начало мероприятия в 11-00.

Вы сможете пообщаться с руководством МТ факультета и кафедры ГМКГ, с преподавателями и сотрудниками приемной комиссии, получить ответы на все вопросы и рекламно-информационную продукцию.

Справки по телефоном: (057) 707-64-37 кафедра ГМКГ, (057) 707-66-53 деканат МТ.

Захист дипломів фахівців

выпуск2016Захист дипломів фахівців студентів 6-го курсу групи МТ-40 відбувся 12 січня 2016 на кафедрі ГМКГ. Вітаємо наших ВИПУСКНИКІВ з успішним захистом дипломів (фахівець: інженер-системний аналітик) !!! Успіху ВАМ та здобуття нових досягнень !!!

Кафедра ГМКГ

вып2016

Защита дипломов специалистов

выпуск2016Защита дипломов специалистов студентов 6-го курса группы МТ-40 состоялась 12 января 2016 на кафедре ГМКГ. Поздравляем наших ВЫПУСКНИКОВ с успешной защитой дипломов (специалист: инженер-системный аналитик)!!! Успеха ВАМ и покорения новых вершин!!!

Кафедра ГМКГ

вып2016

ЮБІЛЕЙ кафедри ГМКГ

Запрошуємо на урочисте засідання, присвячене 85-річчю кафедри “Геометричне моделювання та комп’ютерна графіка”, яке відбудеться 17 грудня 2015 року о 14.30 в аудиторії 12 головного (ректорського) корпусу НТУ “ХПІ”.

Колектив кафедри ГМКГ

ЮБИЛЕЙ кафедры ГМКГ

Приглашаем на торжественное заседание посвящённое 85-ти летию кафедры “Геометрического моделирования и компьютерной графики”, которое пройдёт 17 декабря 2015 года в 14.30 в аудитории 12 главного (ректорского) корпуса НТУ “ХПИ” .

Коллектив кафедры ГМКГ

УВАГА! Всеукраїнський конкурс студентських робіт 2015/2016

Iнф_лист_Всеукр_конкурс_студ_наук_робiт_2015_2016

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1079 від 13.10.2015 р. “Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2015/2016 навчальному році” Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” затверджено базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі науки “Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка” (див. додаток 2 до наказу, п. 22).
Запрошуємо студентів Вашого навчального закладу взяти участь у ІІ турі конкурсу.
Для участі у конкурсі просимо Вас до 26 січня 2016 року (за поштовим штемпелем) надіслати наукові студентські роботи переможців І-го туру конкурсу Вашого ВНЗ.

Конкурс проводиться за такими спеціальностями:
• Прикладна геометрія, інженерна графіка;
• Технічна естетика;
• Ергономіка.
З кожної із зазначених спеціальностей дозволяється надіслати не більше, ніж 3 роботи (максимальна загальна кількість від ВНЗ – 9 робіт). Студентські наукові роботи мають відповідати вимогам, визначеним наказом МОНмолодьспорту України № 202 від 21.02.2012 р. та наказом МОН України № 1079 від 13.10.2015 р.

ВНИМАНИЕ! Всеукраинский конкурс студенческих работ 2015/2016

Инф_лист_Всеукр_конкурс_студ_науч_работ_2015_2016

На основании приказа Министерства образования и науки Украины № 1079 от 13.10.2015 г. «О проведении Всеукраинского конкурса студенческих научных работ по естественным, техническим и гуманитарным наукам в 2015/2016 учебном году» Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» утвержден базовым вузом по проведению II-го тура Всеукраинского конкурса студенческих научных работ в области науки «Прикладная геометрия, инженерная графика и эргономика» (см. приложение 2 к приказу, п. 22).
Приглашаем студентов Вашего учебного заведения принять участие во II туре конкурса. Для участия в конкурсе просим Вас до 26 января 2016 года (по почтовому штемпелю) направить научные студенческие работы победителей i-го тура конкурса Вашего ВУЗА.

Конкурс проводится по следующим специальностям::
• Прикладная геометрия, инженерная графика;
• Техническая эстетика;
• Эргономика.
По каждой из указанных специальностей разрешается прислать не более, чем 3 работы (максимальное общее количество от ВУЗОВ — 9 работ). Студенческие научные работы должны соответствовать требованиям, определенным приказом Мон Украины № 202 от 21.02.2012 г. и приказом МОН Украины № 1079 от 13.10.2015 г.