м. Харків, вул. Кирпичова, 2, Навчальний корпус №2 (У2), 4-й поверх (410 аудиторія)

(057) 707-64-31, (057) 707-65-75

Кафедра геометричного моделювання та комп'ютерної графіки

  • Галузь — «Інформаційні технології»
  • Спеціальність — «Комп'ютерні науки та інформаційні технології»
  • Спеціалізація — «Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології»
CorelDraw

CorelDraw - векторний редактор для графічного дизайну.

CorelDraw

Adobe Photoshop - професійний растровий графічний редактор.

CorelDraw

Visual Studio - повнофункціональне інтегроване середовище розробки для створення програмного забезпечення для ОС Windows, Android і IOS, а також веб-додатків і хмарних служб.

CorelDraw

КОМПАС-3D - багатофункціональна система тривимірного моделювання.

CorelDraw

JavaScript - прототипно-орієнтована сценарна мова програмування.

CorelDraw

PHP - скриптова мова загального призначення, інтенсивно застосовується для розробки веб-додатків.

CorelDraw

MySQL - вільна реляційна система управління базами даних.

CorelDraw

HTML - мова для структурування та подання вмісту всесвітньої павутини.

Методичні матеріали


ПІДРУЧНИКИ:  

Чермних І.О. Основи інженерної графіки з елементами професійного конструювання: Підручник / І.О.Чермних , В.Н.Нестеренко , О.О.Краєвська , І. Ю.Адашевська , А.В.Сілічев  – Київ: Видавничий дім «Кондор», 2020. – 240 с. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/50737 

Кириченко А.Ф. Теоретичні основи інженерної графіки: Підручник К. : Професіонал, 2004.


НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ: 

Глібко О. А. Комп’ютерна графіка. Створення та редагування растрових зображень: навч. посіб./ О. А. Глібко, К. С. Голотенко. – Харків : ТОВ «Планета-Прінт»,  2020. – 294с http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48393 

Матюшенко М.В. «Геометрія. Спеціальні розділи» для бакалаврів та магістрів спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» та докторів філософії за спеціалізацією «Прикладна геометрія, інженерна графіка»: Навчальн. Посібник/  М.В. Матюшенко, Г.В. Федченко, І.Б. Шеліхова – Харків: Стильна типографія, 2019

Глібко О. А. Комп’ютерна графіка. Створення моделей та сцен у тривимірному середовищі: навч. посібник / О. А. Глібко, М. О. Максимова, І. П. Гречка; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2018. – 130 с. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/38882

Шоман О.В. Основи інженерної графіки та геометричного моделювання в середовищі AutoCAD: навч. посіб. / О.В.Шоман. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2014. – 288 с. (Іл. 222; обсяг 16,7 ум. друк. арк.) – з грифом МОНУ.

«Теоретичні та практичні основи аксонометрії». / А.Г. Журило. Навч. посібник. Гриф МОН: лист № I/II-1416 від 09.03.2010 р. «НТМТ», 11,6 друк, арк., 2010.

«Моделювання в системі КОМПАС». / І.В. Середа, Н.В. Грицина, І.І. Сукачов. Навч. посібник. Гриф МОН: лист № I/II-1516 від 04.02.2010 р. «НТМТ», 9,76 друк, арк., 2010.

«Інженерна графіка. Нанесення розмірів на кресленниках деталей». / І.Ю. Адашевська, О.О. Краєвська, М.В. Матюшенко. Навч. посібник. Гриф МОН: лист № I/II-1515 від 09.12.2009 р. «НТМТ», 6,75 друк, арк., 2010.

Ніцин О. Ю. Технологія геометричного моделювання. Конструювання кривих ліній ; [навч. посіб.] / О. Ю. Ніцин. – Харків : Вид-во «Форт», 2008. – 134 с.

 


КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ:

Адашевська І.Ю. «Проблеми конструювання об’єктів в комп’ютерних системах»: конспект лекцій / І.Ю. Адашевська – Харків: НТМТ, 2019

Даниленко В.Я. «Визначальні об’єкти нарисної геометрії»: конспект лекцій / В.Я.Даниленко – Харків: НТУ «ХПІ», 2019

Даниленко В.Я. «Спеціальні проекційні зображення в нарисній геометрії»: конспект лекцій / В.Я.Даниленко – Харків: НТУ «ХПІ», 2019


 

МОНОГРАФІЇ: 

Self-Organization of the Human Mind and the Transition From Paleolithic to Behaviora:/ Yury N.Kovalyov, Never M. Mkhitaryan, Alexander Yu.Nitsyn – odernity. Hershey : IGI Global, 2020.

Екстрене дистанційне навчання в Україні: Розділ II. Вища освіта. Впровадження дистанційного навчання на кафедрі геометричного моделювання та комп’ютерної графіки НТУ «ХПІ» під час карантину. (Колективна монографія) / Адашевська І.Ю., Краєвська О.О. – Харків: Видавництво КП «Міська друкарня», 2020. – С.99

Шоман О.В. Паралельні множини в геометричному моделюванні явищ і процесів. / Харків: НТУ «ХПІ», 2007 – 288 с.