Освіта

Спеціальність

113 ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

Конкурсна пропозиція

«КОМП’ЮТЕРНЕ ТА МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ»
Назва спеціалізації:
Програмне забеспечення системного проектування

Освітньо-кваліфікаційні рівні:
Бакалавр

Магістр

Разом з основними навчальними дисциплінами за спеціальністю 113 “Приклада математика” , у рамках спеціалізації

 Спеціальні навчальні дисципліни:

  • Комп’ютерне моделювання у механіки суцільних середовищ
  • Комп’ютерне забеспечення експеріментальних досліджень
  • Чисельне моделювання течії рідини та газу
  • Спеціальні питання моделювання теплопровідності
  • Моделювання нелінійних динамічних процесів в механіці
  • Методи оптимального проектування та управління
  • Програмні комплекси в механіці суцільних середовищ
  • Сучасні методи прикладної математики

Практичне застосування. Приклади студентських робіт

Характеристика спеціалізації:

Кафедра “Механіка суцільних середовищ та опір матеріалів”  створена  в результаті співпраці провідних вчених Інституту проблем машинобудування ім.А.М.Підгорного НАН України та кафедр  НТУ “ХПІ”.

Навчання за спеціалізацією кафедри поєднує якісну класичну інженерну освіту з розв’язанням реальних прикладних та наукових задач сучасними  засобами. Студенти мають можливість проходження практики в университетах країн Євросоюзу, а по закінченню навчання – можливість працевлаштування в провідних світових та українських компаніях, університетах, IT компаніях.

Можливості працевлаштування:

На випускників кафедри є попит в провідних українських і світових інженерних та ІТ компаніях («Прогрестех Україна», «Боїнг», «БІР», SoftandWay, Актуальна Механіка та багато інших) в якості дослідників та інженерів з проектування і розробки нового обладнання, устаткування та машин.

Контакти:
Кафедра механіки суцільних середовищ та опору матеріалів, м. Харків,
вул.‍Кирпичова 2, інженерний корпус, 1-ий поверх, т. (057) 707-61-78, e-mail
VKhavin@kpi.kharkov.ua
Завідувач кафедри:
Хавін Валерій Львович

 

 

Коментарі Вимкнено до Освіта