ПОРЯДОК РОБОТИ

РЕГІОНАЛЬНОГО СЕМІНАРУ «ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПОДАЧІ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ У РАМКОВІЙ ПРОГРАМІ ЄС ГОРИЗОНТ-2020»

23 квітня 2015 р.

9:30 – 10:00             Реєстрація учасників (м. Харків, вул.  Фрунзе, 21                                  Ректорський корпус НТУ «ХПІ», 2 поверх, 12 аудиторія)

10:00 – 10:05           Відкриття семінару

                                (вступне слово: Лісачук Г.В. – доктор технічних наук,                                             професор, завідувач Науково- дослідною частиною                                  НТУ «ХПІ»

10:05 – 10:25         Підготовка проектів щодо участі у грантах                                                                     рамкової програми ЄС Горизонт-2020 у енергетичній галузі

                                (Доповідач: Ул’єв Л.М. – доктор технічних наук,                                                       професор кафедри «Інтегровані технології, процеси та                                  апарати»,  керівник Національного контактного пункту                                  “Безпечна, чиста і ефективна енергетика”)

 10:25 – 10:45       Складання проектного бюджету згідно                                                                          з умовами рамкової програми ЄС Горизонт-2020

                              (Доповідач Уткіна К.Б. – кандидат географічних                                                              наук, заступник декана екологічного факультету                                                         ХНУ ім. Каразіна)

10:45 – 11:05         Участь студентів, аспірантів, молодих вчених у                                                             програмі імені Марії Склодовської — Кюрі

                               (Доповідач: Хрипунов Г.С. – доктор технічних наук,                                                професор, завідувач кафедри «Фізичне матеріалознавство                                     для електроніки та геліоенергетики», керівник                                 Національного контактного пункту “ Нанотехнології,                                 сучасні матеріали та передові промислові виробництва”)

11:05 – 11:25        Огляд відкритих конкурсів                                                                                                програми «Горизонт-2020» за напрямом                                                                          «Інформаційно-комунікаційні технології (ICT)»                                     на 2015 рік   та рекомендації щодо підготовки                                                              проектних пропозицій

                             (Доповідач: Ткачук М.В. – доктор технічних наук,                                                        професор кафедри «Автоматизовані системи                                                                управління», керівник Національного контактного пункту                                “Інформаційні і комунікаційні технології”)