Клуби кафедри

Кафедра хімічної техніки та промислової екології НТУ «ХПІ» запрошує школярів 9-11 класів взяти участь у роботі клубу юного еколога «ЯЕКОЛЮДИНА».

Головними цілями клубу є:

  • формування екологічної свідомості і культури школярів;
  • привернення уваги школярів до екологічних проблем міста і шляхів їх вирішення;
  • виховання дбайливого ставлення до навколишнього середовища та природних ресурсів;
  • підвищення екологічної відповідальності.

В рамках роботи клубу юного еколога заплановані відкриті інтерактивні лекції для учнів на кафедрі хімічної техніки та промислової екології (на території НТУ «ХПІ») за наступними темами:

Аверченко В. І.,

к.т.н., доц.

Тема лекції: «Заповідні території України

У лекції розглянуті історія заповідної справи, Червона і Зелена книга України, а також роль заповідної справи у збереження біологічного різноманіття на планеті

Самойленко Н. М.

к.т.н., проф.

Тема лекції: «Екологічно сталий розвиток міст»

В лекції розглядається урбанізація та її вплив на навколишнє середовище; екологічно стійке місто

Хитрова І. В.,

к.т.н., доц.

Тема лекції: «Еволюція біосфери»

Розглядаються теорії виникнення Землі і життя, біохімічна еволюція та теорії катастроф Кюв’є

Пітак І. В.

к.т.н., доц.

Тема лекції: «Види хмар»

Лекція про основні види хмар і види незвичайних хмар

Філенко О. М.

к.т.н., доц.

Тема лекції: «Ландшафти майбутнього»

Лекція про ландшафти майбутніх міст, устрій міст, види міст і населених пунктів; про штучно створені споруди в різних галузях промисловості і сільського господарства. Що це дасть людству і можливі сценарії розвитку нашої цивілізації.

Бабенко В. М.

асистент

Тема лекції: «Основні властивості радіонуклідів і процеси їх міграції в біосфері»

У лекції розглянуті питання походження радіоактивних речовин, властивості і процеси переносу радіонуклідів природного (земного) походження, властивості і процеси переносу радіонуклідів космічного походження, застосування радіоактивних речовин

Новожилова Т. Б.,

доц.

Тема лекції: «Збереження біологічного різноманіття»

У лекції розглянуті питання збереження біорізноманіття планети.

Кривилева С. П.,

к.т.н., доц.

Тема лекції: «Екологічні проблеми країн Європи»

Розглянуто причини захворюваності населення, пов’язані із забрудненням природи; вплив соціального становища та способу життя на захворюваність і тривалість життя; проблеми наркоманії. Тестування на схильність до алкоголізму і наркоманії.

Шестопалов О. В.,

к.т.н., доц.

Тема лекції: «Глобальні екологічні проблеми»

Лекція про причини та наслідки глобальних екологічних проблем, концепції сталого розвитку людського суспільства і шляхи подолання екологічної кризи

Тихомирова Т.С., к.т.н., ст. викл.

Тема лекції: «Сміттяхто кого

В лекції будуть розглянуті проблеми накопичення твердих побутових відходів (ТПВ), перспективи роздільного збору ТПВ, шляхи зменшення кількості ТПВ на полігонах

Тихомирова Т.С., к.т.н., ст. викл.

Тема лекції: «Невидимі вбивці»

Лекція про невидимі шкідливі речовини та істот, що оточують нас у побуті і при навчанні

З питань участі в лекціях та погодження часу та дати їх проведення (для кожної школи час і дата узгоджується індивідуально) просимо звертатися до координатора: Шестопалова Олексія Валерійовича (тел. 063-615-71-39, 099-778-39-18 ).

Кафедра хімічної техніки та промислової екології НТУ «ХПІ»

запрошує взяти участь у роботі Клубу юного машинобудівника!

 

Головними цілями клубу є: формування у підростаючого покоління інженерного мислення, стимулювання конструкторської, винахідницької та інноваційної діяльності, профорієнтаційна робота серед учнів.

В рамках роботи клубу юного машинобудівника заплановані відкриті інтерактивні лекції для учнів на кафедрі хімічної техніки та промислової екології (на території НТУ «ХПІ») за наступними темами:

Філенко О.М., доц., к.т.н.
Тема лекції: «Як може машинобудівник стати мільйонером. Бізнес ідеї для машинобудівників

Короткий екскурс для машинобудівників у галузі промисловості України і країн Заходу, які працюють і приносять прибуток.  Приклади успішних випускників нашої кафедри.

Себко В. В.,

проф., д.т.н.

Тема лекції: «Основні етапи розвитку світової стандартизації та сертифікації»

Еволюція стандартизації. Історія розвитку стандартизації. Виникнення міжнародної стандартизації. Становлення і розвиток метрології, стандартизації, сертифікації.

Байрачний В. Б.,

проф., к.т.н.

Тема лекції: «Світ металів і сплавів»

Історія відкриття металів і сплавів. Матеріали у сучасній техніці. Структура та основні характеристики властивостей матеріалів. Нові конструкційні матеріали з використанням нанотехнологій. Нанотехнології в світовому будівництві

Моісеєв В. Ф.,

проф., к.т.н.

Тема лекції: «Мембранні розділові апарати»

Розглянуто методи мембранного розділення, що застосовуються в промисловості і конструкції сучасних мембранних фільтрів

Нечипоренко Д. І.,

доц., к.т.н.

Тема лекції: «Чудеса ливарного виробництва»

Основні види лиття. Заготовки і вироби, одержувані методами лиття. Основні види механічної обробки. Дивовижні предмети, виготовлені на токарних верстатах

Михайличенко В. П.,

доц., к.т.н.

Тема лекції: «Як створюються машини і апарати харчових і хімічних виробництв»

Розглядаються загальні питання розробки, виготовлення і експлуатації апаратів і машин. Розглянуто на конкретному прикладі роботи майбутнього магістра – як створюється машина (екструдер)

Зінченко М. Г.,

проф., к.т.н.

Тема лекції: «Біотехнологія на службі народного господарства»

Що таке біотехнологія, сфери її застосування в практичній діяльності людини. Сучасна біотехнологія. Принципи виробництва біотехнологічних продуктів. Конструкція біореактора. Поновлювані джерела енергії: етанол, біогаз. Використання мікроорганізмів для видобування корисних речовин.

Васильєв М. І.,

доц., к.т.н.

Тема лекції: «Особливості проведення будівельних і монтажних робіт на виробництві і в побуті»

У лекції розглянуті особливості проведення будівельних і монтажних робіт на виробництві та в побуті від монтажу апаратів до проектування житлових будівель і промислових заводів

Манойло Є. В.,

доц., к.т.н.

Тема лекції: «Системи автоматизованого проектування в машинобудуванні»

Поняття про системи автоматизованого проектування та застосування їх у машинобудуванні. Програмні пакети, що дозволяють проводити розрахунки і виконувати машинобудівні креслення.

З питань участі в лекціях та погодження часу та дати їх проведення (для кожної групи час і дата узгоджується індивідуально) просимо звертатися до координатора: Олексія Валерійовича Шестопалова (тел. 063-615-71-39, 099-778-39-18 ).

 

КОНКУРС ЕСЕ!

В рамках роботи Клубу юного еколога кафедра хімічної техніки та промислової екології оголошує щорічний конкурс есе на екологічну тематику для школярів!!!

Теми конкурсу есе в 2015 році:

1) Охороняти природу: модно чи необхідно?

2) Яким буде наше майбутнє без екології (екологів)?

3) Від екологічного будинку до міста майбутнього.

4) Екологічний проект, який зробить наше місто чистішим.

Вимоги до оформлення: титульний лист з інформацією про Вас (номер школи, клас, ПІБ учня, телефон та ПІБ класного керівника), обсяг роботидо 4 друкованих аркушів формату А4 (5000 знаків), мова – українська, російська, англійська.

Термін подання: до 25 січня 2016 р. 

Куди надсилати: на електронну пошту conkyrs2015@ukr.net в темі листа вказати «конкурс есе (школярі)».

Що отримають переможці? Цінні призи, оплески, загальну повагу і статтю про себе в ЗМІ.

Літня школа клубів кафедри!

В рамках роботи Клубів юного еколога або юного машинобудівника кафедра хімічної техніки та промислової екології запрошує школярів 10-11 класів в індивідуальному порядку взяти участь у літній школі Клубу юного еколога або Клубу юного машинобудівника, яка буде проходити на території кафедри ХТПЭ НТУ «ХПІ» з 1 по 10 липня 2016 р. (по буднях). У цей період для всіх зацікавлених у розширенні своїх знань планується проведення лекцій, тренінгів, ігрового проектування та екскурсійпрактик.

По закінченню Літньої школи 11 липня 2016 р. для всіх учасників будуть видані сертифікати, що підтверджують участь у заходах Клубів юного еколога або юного машинобудівника кафедри ХТПЭ. Детальний план заходів Літньої школи буде вивішений на сайті після формування груп за напрямами (екологія та галузеве машинобудування: харчові виробництва, біотехнологія, будівництво, хімічна промисловість) і розісланий кожному зареєстрованому учаснику.

Всім бажаючим прийняти участь в засіданнях літньої школи Клубу юного еколога просимо зареєструватися заздалегідь (до 1 червня 2016 р.).

Реєстраційна форма в літню школу розташована праворуч. Внесіть свої контактні дані: ПІБ, ШКОЛА, МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН! і чекайте запрошення.

Також для реєстрації в Літній школі можна надіслати свої контактні дані (ПІБ, Школа№, Телефон моб.) на адресу kafedrahtpe@i.ua.

ПРОСИМО ВАС З УСІХ ПИТАНЬ РОБОТИ КЛУБІВ КАФЕДРИ, З ПРОПОЗИЦІЯМИ СПІВПРАЦІ ЗІ ШКОЛАМИ (проведення спільних заходів та екологічних акцій, ПІДГОТОВКА ДО ОЛІМПІАД, КОНКУРСІВ) ЗВЕРТАТИСЯ до координатора: Шестопалова Олексія Валерійовича (тел. 063-615-71-39, 099-778-39-18 )