Клуб юного машинобудівника

Кафедра хімічної техніки та промислової екології НТУ «ХПІ»

запрошує взяти участь у роботі Клубу юного машинобудівника!

Головними цілями клубу є: формування у підростаючого покоління інженерного мислення, стимулювання конструкторської, винахідницької та інноваційної діяльності, профорієнтаційна робота серед учнів.

В рамках роботи клубу юного машинобудівника заплановані відкриті інтерактивні лекції для учнів на кафедрі хімічної техніки та промислової екології (на території НТУ «ХПІ») за наступними темами:

Філенко О.М., доц., к.т.н.
Тема лекції: «Як може машинобудівник стати мільйонером. Бізнес ідеї для машинобудівників

Короткий екскурс для машинобудівників у галузі промисловості України і країн Заходу, які працюють і приносять прибуток.  Приклади успішних випускників нашої кафедри.

Себко В. В.,

проф., д.т.н.

Тема лекції: «Основні етапи розвитку світової стандартизації та сертифікації»

Еволюція стандартизації. Історія розвитку стандартизації. Виникнення міжнародної стандартизації. Становлення і розвиток метрології, стандартизації, сертифікації.

Байрачний В. Б.,

проф., к.т.н.

Тема лекції: «Світ металів і сплавів»

Історія відкриття металів і сплавів. Матеріали у сучасній техніці. Структура та основні характеристики властивостей матеріалів. Нові конструкційні матеріали з використанням нанотехнологій. Нанотехнології в світовому будівництві

Моісеєв В. Ф.,

проф., к.т.н.

Тема лекції: «Мембранні розділові апарати»

Розглянуто методи мембранного розділення, що застосовуються в промисловості і конструкції сучасних мембранних фільтрів

Нечипоренко Д. І.,

доц., к.т.н.

Тема лекції: «Чудеса ливарного виробництва»

Основні види лиття. Заготовки і вироби, одержувані методами лиття. Основні види механічної обробки. Дивовижні предмети, виготовлені на токарних верстатах

Михайличенко В. П.,

доц., к.т.н.

Тема лекції: «Як створюються машини і апарати харчових і хімічних виробництв»

Розглядаються загальні питання розробки, виготовлення і експлуатації апаратів і машин. Розглянуто на конкретному прикладі роботи майбутнього магістра – як створюється машина (екструдер)

Зінченко М. Г.,

проф., к.т.н.

Тема лекції: «Біотехнологія на службі народного господарства»

Що таке біотехнологія, сфери її застосування в практичній діяльності людини. Сучасна біотехнологія. Принципи виробництва біотехнологічних продуктів. Конструкція біореактора. Поновлювані джерела енергії: етанол, біогаз. Використання мікроорганізмів для видобування корисних речовин.

Васильєв М. І.,

доц., к.т.н.

Тема лекції: «Особливості проведення будівельних і монтажних робіт на виробництві і в побуті»

У лекції розглянуті особливості проведення будівельних і монтажних робіт на виробництві та в побуті від монтажу апаратів до проектування житлових будівель і промислових заводів

Манойло Є. В.,

доц., к.т.н.

Тема лекції: «Системи автоматизованого проектування в машинобудуванні»

Поняття про системи автоматизованого проектування та застосування їх у машинобудуванні. Програмні пакети, що дозволяють проводити розрахунки і виконувати машинобудівні креслення.

З питань участі в лекціях та погодження часу та дати їх проведення (для кожної групи час і дата узгоджується індивідуально) просимо звертатися до координатора: Олексія Валерійовича Шестопалова (тел. 063-615-71-39, 099-778-39-18 ).