Зінченко Марина Георгіївна

Зінченко Марина Георгіївна

Автор понад 118 публікацій, в тому числі 2 монографії (одна з них за кордоном), 5 навчальних посібників (два з грифом МОН України), 15 патентів України, більше 45 наукових публікацій у фахових виданнях, зокрема тих,  що входять до наукометричної бази Scopus.

Провідний лектор з дисциплін: “Біологічні методи очистки стічних вод та переробки відходів”, “Біохімічні та мікробіологічні основи харчових і бродильних технологій”, “Спеціальне обладнання переробних виробництв сільськогосподарської продукції”, “Біотехнологічний захист навколишнього середовища”, “Біобезпека та біозахист держави”

Наукові здобутки

Проф. Зінченко М.Г. є  керівником наукового напрямку «Біотехнологія»

За цією тематикою з 1986 р .на кафедрі проводились наукові дослідження, виконувались  госпдоговірні роботи із ПАТ “Сумське НВО”

Внаслідок проведених досліджень у місті Суми було збудовано одну з перших в Україні біогазових установок утилізації органічних відходів, яка стабільно експлуатувалася більше 15 років. З урахуванням результатів експлуатації установки та з метою широкого впровадження біогазових установок в Україні за участю кафедри ХТПЕ була розроблена Українська наукова програма „Біотехнологія” (1988р.). Досвід експлуатації установки був також використаний при проектуванні серії промислових біогазових установок, зокрема, для підприємства ВАТ “Полтавська птахофабрика”, Агрокомбінату «Слобожанський» (Чугуєвський р-н, Харківської обл.). та ін. У 2003 році  виконаний проект і побудована фермерська біогазова установка поблизу  м. Лімассол (Кипр).

Розробка «Біогазова установка» була неодноразово відзначена нагородами, а саме:

  • срібною медаллю ВДНГ (1988 р.)
  • дипломом республіканської виставки «Енергозбереження. Електрообладнання. Енергетика – 2002».
  • золотою медаллю Всеукраїнського конкурсу – виставки „Кращий вітчизняний товар року-2009”

За розробки в галузі біоенергетики та екології проф. Зінченко М.Г. була обрана Академічним радником Інженерної академії України за спеціальністю «Охорона навколишнього середовища (інженерна екологія та ресурсозберігання)».

 

Зінченко М.Г.-1

 

Зінченко М.Г.-2

 

Робота у складі науково-методичних комісій і рад

Секретар науково – методичної комісії університету щодо надання грифів Вченої «Ради НТУ ХПІ» виданням навчальної літератури.

Відповідальний секретар редакційно – видавничої ради НТУ „ХПІ”.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

Член Української асоціації хімічної та харчової інженерії CFE-UA (сертифікат члена CFE-UA)

Член Всеукраїнскої екологічної Ліги (членський квіток № 5704)

Хоббі

У вільний час проф. Зінченко М.Г. інтересується науковими та політичними публікаціями, дивиться художні фільми, читає класичну літературу, зокрема, вірші сучасних класиків, таких як Сергій  Шелковий.  У вихідні дні любить працювати на дачі.