Семінар на кафедрі ХТПЕ

8 грудня 2014 р. на кафедрі хімічної техніки та промислової екології пройшов регіональний науково-практичний семінар «Інтегровані технології і питання забезпечення сталого розвитку регіону» (студентська секція), який на постійній основі функціонує на факультеті інтегрованих технологій і хімічної техніки НТУ «ХПІ». Його тема, присвячена екологічному стану Харкова і Харківської області, розроблялася у відповідності з цілями і завданнями проекту CENEAST. Студенти спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища», які навчаються в магістратурі, підготували доповіді про якість атмосферного повітря, забруднення водних об’єктів, проблеми поводження з побутовими відходами, фауні і ландшафті забудованого середовища. Крім загальної характеристики проблеми, доповідачі представили своє бачення її вирішення в контексті екологічно сталого розвитку міста.

Студентка гр. 29а Мамедова Ольга охарактеризувала Харків як найбільший промисловий, науковий, освітній та культурний центр України.

1

Найважливішу проблему Харкова – поводження з побутовими відходами обговорюють декан факультету інтегрованих технологій і хімічної техніки проф. Рассоха А. Н. і студ. гр. Іт-20б Кроо Вікторія і Баранова Антоніна.

2

Про міжнародний досвід, що стосується роздільного збору сміття, розповідає студ. гр. ІТ-20а Горбаненко Вікторія

3

Забруднення водних джерел і шляхів його зменшення присвячений спільну доповідь студ. гр. ІТ-20б Богомаз Анни і Могилевської Анни.

4

Свою думку про те, що потрібно зробити для зменшення забруднення атмосферного повітря в Харкові висловлює студ. гр. ІТ-20 а Фучко Артем.

5
Про результати анкетування учасників семінару з проблеми бездомних тварин у Харкові доповідає студ. гр. ІТ-20 б Ясенева Ольга

6

Великий інтерес у присутніх викликала доповідь на семінарі студ. гр. ІТ-20 б Олени Смирнової, в якому вона розповіла про принципи створення ландшафтного дизайну. Вона представила на розгляд проект ландшафтного дизайну території, прилеглої до будівлі кафедри ХТПЭ. Її розробка викликала велике схвалення присутніх і ініціативу його впровадження при активній участі студентів.

78

Під час семінару

Раніше, 27 листопада цього року, студенти – доповідачі даного семінару брали участь в заходах, присвячених тижню географії в Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №159. На зустрічі зі школярами випускного класу – абітурієнтами Вузів вони зробили інформаційні повідомлення про екологічні проблеми міста. Проф. Самойленко Н.Н. розповіла учням про сучасні напрямки вирішення цих проблем , а також про освітньому проекті CENEAST , направленому на удосконалення освіти в університетах України у сфері урбанізованого середовища.

Проф. Самойленко Н.Н., а також студ. гр. ІТ-20б Ясенева Ольга і Вермен Костянтин під час зустрічі зі школярами Харківської школи №159

01 9