Бакалаврат (101)

Навчальний план для здобувачів освіти, громадян України: 2021

Силабуси, робочі програми та НМК навчальних дисциплін для здобувачів освіти – громадяни України

  Обов’язкові освітні компоненти      
  Загальна підготовка      
ЗП 1 Історія та культура України Силабус РПНД НМК
ЗП 2 Українська мова (професійного спрямування) Силабус РПНД НМК
ЗП 3 Іноземна мова Силабус РПНД НМК
ЗП 4 Філософія Силабус РПНД НМК
ЗП 5 Правознавство Силабус РПНД НМК
ЗП 6 Історія науки і техніки Силабус РПНД НМК
ЗП 7 Вища математика Силабус РПНД НМК
ЗП 8 Фізика Силабус РПНД НМК
ЗП 9 Загальна та неорганічна хімія Силабус РПНД НМК
ЗП 10 Органічна хімія Силабус РПНД НМК
ЗП 11 Біологія Силабус РПНД НМК
ЗП 12 Фізичне виховання Силабус РПНД НМК

 

1.2 Спеціальна (фахова) підготовка
СП 1 Вступ до спеціальності. Ознайомча практика Силабус РПНД НМК
СП 2 Ґрунтознавство Силабус РПНД НМК
СП 3 Геологія з основами геоморфології Силабус РПНД НМК
СП 4 Метеорологія і кліматологія Силабус РПНД НМК
СП 5 Загальна екологія Силабус РПНД НМК
СП 6 Гідрологія Силабус РПНД НМК
СП 7 Соціальна екологія та екологія людини Силабус РПНД НМК
СП 8 Урбоекологія Силабус РПНД НМК
СП 9 Ландшафтна екологія Силабус РПНД НМК
СП 10 Техноекологія Силабус РПНД НМК
СП 11 Моніторинг довкілля Силабус РПНД НМК
СП 12 Заповідна справа Силабус РПНД НМК
СП 13 Топографія з основами картографії Силабус РПНД НМК
СП 14 Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище Силабус РПНД НМК
СП 15 Оцінка впливу на довкілля Силабус РПНД НМК
СП 16 Організація та управління в природоохоронній діяльності Силабус РПНД НМК
СП 17 Економіка природокористування Силабус РПНД НМК
СП 18 Основи професійної безпеки та здоров’я людини Силабус РПНД НМК
СП 19 Екологічне право Силабус РПНД НМК
СП 20 Геоінформаційні технології Силабус РПНД НМК
СП 21 Системи автоматизованого проектування (САПР) і інформаційні технології в екології Силабус РПНД НМК
СП 22 Системи технологій та інженерна екологія Силабус РПНД НМК
СП23  Системи управління відходами Силабус РПНД НМК

 

2 Вибіркові освітні компоненти      
2.1 Профільна підготовка      
2.1.1 Профільований пакет дисциплін 01″Технології захисту довкілля”      
ВП1.1 Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка Силабус РПНД НМК
ВП1.2 Моделювання та прогнозування стану довкілля Силабус РПНД НМК
ВП1.3 Екологічна інженерія, теорія та конструювання екологічно безпечних реакторів та реакторних систем Силабус РПНД НМК
ВП1.4 Проектування природоохоронних комплексів з використанням САПР Силабус РПНД НМК
ВП1.5 Технології знешкодження та утилізації компонентів газових викидів Силабус РПНД НМК
ВП1.6 Інженерні системи водопостачання та водовідведення населених пунктів та підприємств Силабус РПНД НМК
2.1.2  Профільований  пакет дисциплін 02 “Екологічна безпека”      
ВП2.1 Організація даних в екології Силабус РПНД НМК
ВП2.2 Екологічний супровід господарської діяльності Силабус РПНД НМК
ВП2.3 Екологічний контроль та аудит Силабус РПНД НМК
ВП2.4 Технології захисту навколишнього середовища Силабус РПНД НМК
ВП2.5 Управління екологічними ризиками Силабус РПНД НМК
ВП2.6 Екологічна сертифікація та стандартизація Силабус РПНД НМК

 

2.2 Дисципліни вільного вибору студента профільної підготовки      
ВВП3 Інструментальні методи вимірювання в екології Силабус РПНД НМК
ВВП4 Хімія навколишнього середовища Силабус РПНД НМК
ВВП5 Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища Силабус РПНД НМК
ВВП9 Біологічні методи очистки стічних вод та переробки відходів Силабус РПНД НМК
ВВП10 Радіоекологія Силабус РПНД НМК

 

Для спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
2 курс, Екологія Силабус РПНД НМК
Для спеціальності 185 Oil and gas engineering and technologies
1 курс, Ecology, (анг. мовою) Силабус РПНД НМК
Для спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології
1 курс, Екологія Силабус РПНД НМК

Дисципліни вільного вибору студента із загально-університетського каталогу дисциплін, які викладає кафедра:
2023/2024 навчальний рік

дисципліна вільного вибору 5 семестру: «Глобальні зміни клімату: наслідки та заходи адаптації»  – Силабус

дисципліна вільного вибору 6 семестру: «Екологічні аспекти упаковки та маркування товарів»  – Силабус

дисципліна вільного вибору 7 семестру: «Нові конструкційні матеріали та дизайн»  – Силабус