Магістратура (101)

Навчальний план для здобувачів освіти, громадян України:  2021

Силабуси, робочі програми та НМК навчальних дисциплін для здобувачів освіти – громадяни України

1 Обов’язкові освітні компоненти      
1.1 Загальна підготовка      
ЗП 1 Основи наукових досліджень Силабус РПНД НМК
ЗП 2 Інтелектуальна власність Силабус РПНД НМК
ЗП 3 Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами Силабус РПНД НМК
ЗП 4 Актуальні питання екологічної освіти Силабус РПНД НМК

 

1.2 Спеціальна (фахова) підготовка    
СП1 Управління техногенною та екологічною безпекою Силабус РПНД НМК
СП2 Екологічні засади сталого розвитку країни /Base sustainable development Силабус РПНД НМК
СП3 Екологічний менеджмент Силабус РПНД НМК
СП4 Екоінновації в створенні нових технологій Силабус РПНД НМК
СП5 Наукові дослідження та моделювання в екології Силабус РПНД НМК
СП6 Міжнародна співпраця та грантрайтинг в екології / International cooperation and grant writing in environmental protection Силабус РПНД НМК

 

2 Вибіркові освітні компоненти      
2.1 Профільна підготовка      
2.1.1  Профільований пакет дисциплін 01 “Екологічна інженерія”      
ВП1.1 Обладнання захисту біосфери Силабус РПНД НМК
ВП1.2 Устаткування та основи  проектування екологічно безпечних технологій з використанням САПР Силабус РПНД НМК
ВП1.3 Автоматизація виробництв та прилади екологічного контролю та моніторингу Силабус РПНД НМК
2.1.2  Профільований пакет дисциплін 02 “Екологічна безпека”      
ВП2.1 Технології забезпечення екологічної безпеки Силабус РПНД НМК
ВП2.2 Біобезпека та біозахист держави Силабус РПНД НМК
ВП2.3 Транскордонна екологічна безпека/ Transboudary environmental safety Силабус РПНД НМК

 

2.2 Дисципліни вільного вибору профільної підготовки      
ВВП1 Теорія систем в екології Силабус РПНД НМК
ВВП2 Інформаційні технології в галузі охорони навколишнього середовища Силабус РПНД НМК
ВВП3 Біотехнологічний захист навколишнього середовища Силабус РПНД НМК
ВВП4 Системний аналіз якості навколишнього середовища Силабус РПНД НМК