Студенту

 image011

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Одній з сучасних технологій навчання в технічному ВНЗ зокрема в Національному технічному університеті “ХПІ” є дистанційне навчання, яке дозволяє практично у будь-який час контактувати з викладачем, отримувати консультації і допоміжні матеріали.

Кафедра ХТПЕ активно працює в області дистанційного навчання для студентів Ізюмського учбово-консультативного цента, при цьому для забезпечення доступу студентів до учбового процесу через мережу Internet використовуються комп’ютерні класи Центру дистанційного утворення НТУ “ХПІ” і Ізюмського УКЦ.

 image012

Кафедра ХТПЕ є єдиною випускаючою кафедрою, яка в даний час організувала дистанційне навчання студентів за фахом “Екологія і охорона довкілля” в Ізюмському УКЦ починаючи з першого курсу по наступних дисциплінах:

 • Основи загальної екології (Навчальний посібник по курсу)
 • Загальна гідрологія
 • Геологія з основами геоморфології
 • Заповідна справа
 • Основи міжнародної еколого-економічної діяльності
 • Метеорологія і кліматологія
 Discipline “Ecology” (in English, minimum required level of English for students –B1)

Speaker – Tykhomyrova Tetjana, Ph.D., senior teacher at department of Chemical technique and industrial ecology. NTU “KhPI”

Primary audience – students of 1st and 2d year of education, who will be an engineers in different areas (machine building, chemic production, food industry, etc.) as well as future economists and managers.

Time – 2 credits (1 – for lectures, 1 – for practice work)

Main questions for study

 1. Introduction to the discipline “Ecology”. Ecology as a science. Ecosystem.
 2. Abiotic and biotic factors. Food chain and relations between spices in ecosystem. Dynamic of population.
 3. Human activity and industrial pollution of air, water and soil.
 4. Global ecological problems and solution for them.
 5. Protection of environment and electricity producing from different sources.
 6. Protection of environment and the most worldwide spread type of industrial production.
 7. International and local environment organizations
 8. Recycling for household garbage (rubbish) – the way for our environmentally safe future.

 

     image013

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ І МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

1. Навчальний посібник по курсу “Основи екології” для студентів всіх спеціальностей заочної форми навчання (Крівільова С.П.) – (560 кб)

2. Воронков Н.А. Екологія загальна, соціальна, прикладна (6,3 Мб, DJVU)

3. Курс лекцій з екології (укр, 0,6 Мб, rft)

4. Муравей Л.А. Екологія і безпека життєдіяльності. (3 Мб, Doc)

5. Ситаров В. А. Социальная екологія (0,4 Мб, Doc)

6. Павлов А.Н. Екологія. Раціональне природокористування і безпека життєдіяльності. (4 Мб, DJVU)

7. Николайкин Н.І. Екологія (8,7 Мб, DJVU)

8. Бігон М. Екология т.1 (8,6 Мб, DJVU), т.2 (5 Мб, DJVU)

9. А. Алієв Техніка пиловловлювання і очищення промислових газів (7 Мб, DJVU)

10. Ю.Одум Екологія т.1 (13 Мб, DJVU), т.2 (15 Мб, DJVU)

11. Тестові завдання для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання по курсу “Екологія” –  (укр, 0,125 Мб, doc)

12. Тестові завдання для студентів екологічних спеціальностей по курсу “Геологія з основами геоморфологии ” –  (укр, 0,117 Мб, doc)

13. Інженерна екологія під ред. В.Т.Медведева (7,8 Мб, DJVU)

14. Соколов В.І. Основи розрахунку і конструювання машин і апаратів харчових виробництв. (6,2 Мб, DJVU)

15. Чернобильський І.І. Машини і апарати хімічних виробництв. (5,7 Мб, DJVU)

16. Павлов К.Ф., Романков П.Г. Приклади і завдання по курсу процесів і апаратів хімічної технології (6,5 Мб, DJVU) 

17. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять «Математичні і статистичні методи в ландшафтній екології» по курсу «Ландшафтна екологія» (Landschaft.pdf)

18. Навчальний посібник по курсу “Основи промислового будівництва і санітарної техніки” (building.pdf)

19. Методичні вказівки з курсу “Агроекологія” (agro.pdf)

20. Методичні вказівки “Вивчення процесів деградації ТПВ” (poligon.pdf)

21. Засоби активізації навчально-пізнавальної діяльності (технічної візуалізації) з курсу «Екологія» для студентів хімічних спеціальностей. (Виконано ас. Горбуновою Ольгою Володимирівною) (завантажити)

Кафедрою хімічної техніки і промислової  екології спільно з кафедрою охорони праці і довкілля НТУ «ХПІ» проводиться вивчення думки студентів і випускників кафедр про якість навчання і  працевлаштування фахівців на ринку праці з врахуванням нових тенденцій в забудові довкілля .

Мета опиту – визначення  потреби у нових модулях в дисциплінах, що вивчаються на кафедрах, згідно реформування учбових планів  (проект TEMPUS ”CENEAST”).

Просимо Вас взяти участь в опитуванні та відповісти на питання запропонованої анкети. Заповнену анкету просимо прислати за адресою pheonix_alex@mail.ru

Для скачування файлів з цієї сторінки, підведіть мишку до посилання і натискуйте на праву  кнопку мишки, потім виберіть опцію “зберегти як..”

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *