Учебный процесс

Управління техногенною та екологічною безпекою

 

Екологічні засади сталого розвитку країни

Екологічний менеджмент

Теорія систем в екології

Основи створення маловідхідних технологій

Устаткування та основи проектування екологічно безпечних технологій з використанням САПР

Біотехнологічний захист навколишнього середовища

Обладнання захисту біосфери

Екологічна політика

Теорія та практика експериментальних досліджень еко- і техногенних систем