Магистратура (101 Экология)

1. Управління техногенною та екологічною безпекою

РНПД
Навчально-методичне забезпечення
Література 
Дистанційний курс

2. Екологічні засади сталого розвитку країни

РНПД
Навчально-методичне забезпечення
Література
Дистанційний курс

3. Екологічний менеджмент

РНПД
Навчально-методичне забезпечення
Література
Дистанційний курс

4. Теорія систем в екології

РНПД
Навчально-методичне забезпечення
Література
Дистанційний курс

5. Основи створення маловідхідних технологій

РНПД
Навчально-методичне забезпечення
Література
Дистанційний курс

6. Устаткування та основи проектування екологічно безпечних технологій з використанням САПР

РНПД
Навчально-методичне забезпечення
Література
Дистанційний курс

7. Біотехнологічний захист навколишнього середовища

РНПД
Навчально-методичне забезпечення
Література
Дистанційний курс 

8. Обладнання захисту біосфери

РНПД
Навчально-методичне забезпечення
Література
Дистанційний курс

9. Екологічна політика

РНПД
Навчально-методичне забезпечення
Література
Дистанційний курс

10. Теорія та практика експериментальних досліджень еко- і техногенних систем

РНПД
Навчально-методичне забезпечення
Література
Дистанційний курс