Кафедра міжнародного бізнесу та фінансів НТУ "ХПІ"

Department of International Business and Finance

Кафедра міжнародного бізнесу та фінансів НТУ "ХПІ" - Department of International Business and Finance

Про кафедру


 Ласкаво просимо на сайт кафедри міжнародного бізнесу та фінансів НТУ “ХПІ”!

 

 

Місія кафедри – формувати соціальні та особистісні цінності, професійні компетентності майбутніх фахівців з сучасними поглядами, креативним мисленням, лідерськими навичками, здатних розв’язувати  складні завдання і проблеми у сфері фінансів та міжнародного бізнесу, які відповідають запитам суспільства та роботодавців задля забезпечення розвитку національної економіки в умовах інтернаціоналізації. 

Реалізація місії під час підготовки висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців у сфері фінансів та міжнародного бізнесу забезпечується шляхом рішення наступних стратегічних цілей:

– забезпечення високої якості освіти на основі інтеграції навчально-методичної, наукової та виховної діяльності, використання інноваційних технологій та міжнародного досвіду щодо підтримки високого освітнього статусу НТУ «ХПІ»;

– підвищення конкурентоздатності у міжнародному науково-освітньому просторі на основі ефективної реалізації результатів наукових досліджень та їх поєднання з освітою та виробництвом;

– розвиток співробітництва з вітчизняними та зарубіжними ВНЗ щодо реалізації спільних освітніх та наукових проектів;

– створення умов для розкриття та розвитку науково-педогогічного потенціалу кожного співробітника кафедри, стимулювання ефективної командної роботи;

– тісне співробітництво з провідними національними та міжнародними бізнес-структурами з приводу удосконалення змісту освітнього процесу, практичної підготовки майбутніх фахівців, участі у міжнародних проектах.

 

Кафедра готує бакалаврів, магістрів та PhD (докторів філософії) за освітніми програмами
 073.07 “Міжнародний бізнес”
(UKR, EN, FR)
,

 073.02 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” (UKR)

та

072.01 “Фінанси і банківська справа” (UKR, EN),

072.03 “Міжнародні фінанси (UKR, EN)”
(денна та заочна форма навчання).

 

Буклет кафедри: завантажити

Презентація спеціальности 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”: завантажити

Презентація освітньої програми 073 “Міжнародний бізнес”: завантажити

_