Історична довідка

Коротка довідка з історії створення кафедри

         Офіційно кафедра інженерної електрофізики була створена у 1968 р. (перша назва – кафедра техніки високих напруг проіснувала недовго), хоча перший прийом студентів відбувся у вересні 1966 р. Ідея створення кафедри належить видатному вченом у галузі техніки високих напруг, керівнику науково-дослідної лабораторії техніки високих напруг та перетворювачів струму (НДЛ ТВН і ПТ ХПІ) С.М. Фертікуякий деякий час був виконуючим обов’язки завідувача. В різні роки кафедру очолювали його найближчі учні –  проф. І.В. Білий (з 1968 р. до 1983 р.) і проф. В.В.Конотоп (з 1983 р. до 1996 р.), проф. В.М. Михайлов (з 1996 р. до 2005р.), проф. В.В. Рудаков (з 2005р. до 2016 р.). З 2017 р. кафедру очолює її випускник д.т.н.,проф. РезинкінО.Л.

С. М. Фертік І.В. Білий В.М. Михайлов В.В. Рудаков

  Підготовка фахівців. 

      За весь період роботи кафедра інженерної електрофізики підготувала 1537 інженерів, 62 – кандидата наук,  14 – докторів наук.

   Перший випуск відбувся у 1972 році за спеціальністю «Інженерна електрофізика», з 1984 року спеціальність має назву «Техніка та електрофізика високих напруг». З 1972 р по теперішній час кафедрою підготовлено 975 інженерів –електрофізиків.

       У 1999 р. на кафедрі відкрито підготовку зі спеціальності «Нетрадиційні джерела енергії», перший випуск інженерів-енергетиків відбувся у 2005 р. З 2005 р по теперішній час зі спеціальності підготовлено 232 фахівця.

 Наукові школи, напрями досліджень.

      Магнітно-імпульсна обробка металів. На кафедрі з самого початку її існування виконувались дослідження з магнітно-імпульсної обробки металів. Цей науковий напрямок очолювали проф. Білий І.В. та проф. Хіменко Л.Т. Уперше було розроблено, виготовлено та захищено 350 авторськими свідоцтвами та 45 іноземними патентами США, Франціїї, Англії та Японії магнітно-імпульсні установки та пристрої різних типів. Понад 200 установок впроваджено у різні галузі вітчизняної промисловості (авіаційну, ракетно-будівну, радіотехнічну, машинобудівну та інші), а також виготовлено для Болгарії та Венгрії. За цим напрямом Л.Т. Хименко і Ю.В. Батигін захистили докторські  дисертації, О.Ю. Бондаренко і В.В. Лєдєньов та інші – кандидатські дисертації. Науковим керівникам цього напряму проф. Білому І.В. та проф. Хименку Л.Т. було присуджено державну премію Ради Міністрів. За цим напрямом кафедра бере активну участь у спецраді Д64.050.08 в НТУ «ХПІ» по захисту докторських та кандидатських дисертацій.

       Імпульсні електромагнітні поля та перехідні процеси в електрофізичних установках.  Цей напрям знаходиться на стику техніки сильних електричних та магнітних полів, теоретичної електротехніки,  математичної фізики, обчислювальної математики,  методів моделювання фізичних полів та сучасних комп’ютерних технологій. За цим напрямом розв’язуються проблеми моделювання сильних імпульсних електромагнітних полів з урахуванням  скін-ефекту у перехідних режимах, нагріву та деформації провідників, дії на біологічні об’єкти, знаходження форми електродів та соленоїдів, що забезпечують заданий просторовий розподіл поля. За цим напрямом захищено три докторські та сім кандидатських дисертацій. В інституті технічних проблем магнетизму НАНУ за участю кафедри організовано та постійно діє семінар «Теоретична електротехніка» Наукової Ради з проблем «Наукові основи електроенергетики», а на міжнародних симпозіумумах SIEMA в НТУ «ХПІ» – секція «Теоретична електротехніка». Кафедра бере активну участь у роботі спецради Д 64.050.17 в НТУ «ХПІ».

      Генерування потужних електромагнітних імпульсів наносекундної тривалості. Виконуються наукові роботи з удосконалення генераторів високовольтних імпульсів струму та напруги на основі схеми Аркадьєва-Маркса, трансформатора Тесла та схеми Фітча для використання у фундаментальних дослідженнях та у новітніх електрофізичних технологіях. Досягнуто значення у імпульсних струмів до 2,5 МА та імпульсних напруг до 10 МВ для імпульсів тривалістю (10-100 нс). За цим напрямом захищено одну докторську дисертацію (д.т.н., проф. Бойко М.І.) та три кандидатських дисертації ( О.В. Борцов, Л.С. Євдошенко, В.М. Іванов).

 

Видатні випускники кафедри інженерної електрофізики:

          Вовченко Олександр Іванович – член-кор. НАНУ, д.т.н., професор, директор Інститута імпульсних процесів і технологій НАН України,  м. Миколаїв, випускник 1972 р.;

     Кравченко Володимир Іванович – лауреат державної премії України, д.т.н., професор, НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ», випускник 1972 р.;

        Баранов Михайло Іванович  лауреат державної премії України, д.т.н., професор, НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ», випускник 1972 р.;

    Рудаков Валерій Васильович – лауреат державної премії України, д.т.н., професор, завідувач кафедрою інженерної електрофізики НТУ «ХПІ» у 2005 – 2016 р.р., випускник 1972 р.;

      Батигін Юрій Вікторович – лауреат державної премії України, д.т.н., професор, завідувач кафедри фізики ХНАДУ,  випускник 1972 р.;

      Недзельский Олег Савич – лауреат державної премії України, с.н.с., НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ» , випускник 1973 р.;

      Науменко Олексій Антонович – лауреат державної премії України, к.т.н., с.н.с. НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ»  – випускник 1975 р.;

      Коробко Анатолій Іванович – лауреат державної премії України, к.т.н., с.н.с. НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ» – випускник 1975 р.;

   Косач Наталія Ігорівна – дійсний член АМУ, д.т.н., професор кафедри «Авіаційні прилади та вимірювання» Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського «ХАІ», випускник 1986 р.

    Долбин Олександр Вітольдович – лауреат державної премії України, д.т.н., професор, керівник відділу Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Веркіна НАНУ, випускник 1993 р.

     Литвиненко Володимир Вікторович – лауреат премії імені К.Д. Синельникова, д.т.н., заступник директора Інституту електрофізики та радіаційних технологій ННЦ «ХФТІ» НАН України , випускник 1993 р.